fbpx

Przebudowa ulicy w Zrębicach. Olsztyn ogłosił przetarg

Miasto i Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Orlich Gniazd w Zrębicach.

Urząd Miasta i Gminy Olsztyn poinformował o przetargu na przebudowę ul. Orlich Gniazd w Zrębicach. Według projektu ma powstać pół kilometra drogi z nawierzchnią bitumiczną z odwodnieniem. Zostanie ułożony chodnik i zjazdy na posesje. Dodajmy, że niedawno, na tym odcinku, wybudowano nowy wodociąg. Kilka lat temu gmina położyła nawierzchnię asfaltową na przedłużeniu ul. Orlich Gniazd w kierunku południowym – ulicy Widokowej.

Realizacja inwestycji spowoduje, że ul. Orlich Gniazd stanie się ciągiem komunikacyjnym z nawierzchnią wysokiej jakości, jednocześnie obsługując dwie gęsto zabudowane ulice oraz prowadzący w kierunku Rezerwatu Przyrody Sokole Góry – rejon Dróżek św. Idziego.

Przebudowa ulicy w Zrębicach. Olsztyn ogłosił przetarg 2
mat. Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn

Na ten cel udało się pozyskać aż 950 tys. zł z programu rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin składania ofert mija 17 lutego 2022 r. Szczegóły: www.olsztyn-jurajski.pl.

KSz