fbpx
Strona głównaArchitectureCzęstochowa: 23 marca UM udostępnił do wglądu projekt miejscowego zagospodarowania

Częstochowa: 23 marca UM udostępnił do wglądu projekt miejscowego zagospodarowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części obejmującej rejon ulic Legionów i Kusięckiej, jest udostępniony do zapoznania do 13 kwietnia. 23 marca został wyłożony do publicznego wglądu.

Z planem można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Legionów 52, w godzinach od 8 do 15 po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub za pomocą strony internetowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 30 marca o godz. 14 w formie wideokonferencji. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji proszone są o przesłanie do 29 marca do godz. 12 zgłoszenia na adres e-mail, podając w jego treści imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby. Jedynie osobom zgłoszonym w wyznaczonym terminie przesłany zostanie link z zaproszeniem do wideokonferencji wraz z instrukcją uczestnictwa.

W przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń po terminie przyjmuje się, że w dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył. Wideokonferencja zostanie przeprowadzona za pomocą BigBlueButton – systemu dostępnego dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Do udziału w wideokonferencji konieczna jest przeglądarka internetowa zgodna z systemem, zainstalowana na komputerze lub na urządzeniu mobilnym.

Udział w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniania ich za pośrednictwem sieci w trakcie trwania wideokonferencji. Osoby, które nie mają możliwości udziału w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji, mogą kontaktować się z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej, w ramach wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu. Wcześniej należy umówić wizytę telefonicznie.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2022 roku. Należy je przesłać na adres Urzędu Miasta Częstochowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej.

Podjęte prace planistyczne mają na celu zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego w 2014 r., zmienionego w 2019 r. Zmiana ustaleń planu miejscowego dotyczy działek w większości będących własnością Skarbu Państwa i Gminy Miasta Częstochowy, znajdujących się w rejonie ul. Strefowej, w strefie oddziaływania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Obejmuje tereny kształtującej się zabudowy produkcyjno-usługowej, w rejonie siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Lokalizację znalazły tutaj obiekty produkcyjne m.in. branży samochodowej i spożywczej.

Więcej informacji, m.in na temat adresów czy numerów telefonów znajduje się na oficjalnej stronie UM Częstochowy.

UM Częstochowa/LNŚ

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -