fbpx
Strona głównaPolecaneProjekt miejscowego planu dla Częstochówki-Parkitki

Projekt miejscowego planu dla Częstochówki-Parkitki

Projekt miejscowego planu dla Częstochówki-Parkitki jest wyłożony do publicznego wglądu. Można się z nim zapoznawać do 7 grudnia.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar położony w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami – w formie wideokonferencji zostanie przeprowadzona w dniu 26 listopada 2021 roku o godz. 14:00.   
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej proszone są o przesłanie najpóźniej do dnia 25 listopada 2021 roku do godz. 12:00 zgłoszenia na adres e-mail: [email protected] , podając w jego treści: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby. Jedynie osobom zgłoszonym przesłany zostanie link z zaproszeniem do udziału w wideokonferencji wraz z instrukcją uczestnictwa.
Do dnia 29 grudnia 2021 roku możliwe będzie składanie uwag odnoszących się do ustaleń planu.

Jak przekazało miasto procedowanie planu miejscowego wynika z konieczności zapewnienia rezerwy terenu pod lokalizację projektowanej linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajowo-autobusową, przewidywanej do realizacji w ramach inwestycji pn.: „Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka”.
Projekt planu wyznacza tereny zieleni nieurządzonej (Zn) oraz sankcjonuje istniejące zainwestowanie ustalając tereny usług (U).
Z powodu braku ostatecznych przesądzeń, co do zakresu i terminu realizacji planowanej linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajowo-autobusową,
w projekcie planu przewiduje się przeznaczenie terenu zgodne z obecnym użytkowaniem (tereny zieleni nieurządzonej, zadrzewień i zakrzewień) z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania.
Pozwoli to na tymczasową rezerwę terenu dla planowanej inwestycji, a w przypadku odstąpienia od realizacji nowej linii tramwajowej możliwa będzie zmiana przeznaczenia terenu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegóły pod linkiem:

https://bip.czestochowa.pl/artykul/2351/1171524/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obszaru-polozonego-w-czestochowie-w-dzielnicy-czestochowka-parkitka-w-rejonie-ulicy-obroncow-westerplatte-wraz-z-uzasadnieniem

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -