Produkty Przyszłości poszukiwane

0
261

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizują XXII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości. Kandydatów można zgłaszać do 3 października.
W konkursie mogą wziąć udział instytucje szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski.

Produkty Przyszłości poszukiwane 1


Polski Produkt Przyszłości promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Stanowi też narzędzie służące zmianie postaw i świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu.
Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty:
• doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL,
• wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).
Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
• produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
• produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
• wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.
W każdej kategorii przyznana zostanie jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.
Zwycięzcy otrzymają statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł., natomiast wyróżnieni – 25 tys. zł.
Laureaci konkursu uzyskają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości.
Zwycięskie produkty otrzymają ponadto wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów.
Przewidziane są także nagrody specjalne za:
• produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
• produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
• produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.parp.gov.pl/konkursppp
(Źródło: UM Częstochowa)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here