Prezydent Częstochowy nie udostępni Poczcie Polskiej spisu wyborców

0
2255

Krzysztof Matyjaszczyk odmówił przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców z Częstochowy.

Tym samym nasze miasto przyłącza się do coraz większej grupy gmin, których włodarze uznają za niezgodne z prawem przekazywanie danych osobowych i adresowych pełnoletnich mieszkańców, którzy są uprawnieni do udziału w wyborach.
Prezydent Częstochowy wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie, które opublikowano na stronie internetowej miasta.


Pragnę oświadczyć, że nie ma obecnie podstaw prawnych, aby w związku z korespondencją, jaka wpłynęła na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta Częstochowy, 22 kwietnia br. z adresu [email protected], udostępnić bazę wyborców zawierającą dane osobowe mieszkanek i mieszkańców Częstochowy– napisał Krzysztof Matyjaszczyk. – Korespondencja ta jest obarczona licznymi brakami i nie została skierowana w postaci dokumentu doręczanego środkami komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)”.

Jak dalej argumentuje w swoim oświadczeniu prezydent naszego miasta, wniosek w sprawie przekazania przez miasto spisu wyborców nie został wysłany poprzez skrzynkę podawczą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Nie został również opatrzony podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania nadawcy, czyli operatora pocztowego wyznaczonego do pozyskania spisu wyborców.


Prezydent zaznacza także, że do wniosku, który wpłyną do miasta nie została dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora pocztowego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.


Miasto jest strażnikiem danych wyborców z Częstochowy i nie udostępni tych danych, jeżeli nie będzie miało jasnej i jednoznacznej podstawy prawnej do realizacji takiego zadania – zapewnia Krzysztof Matyjaszczyk. – Władze samorządowe i wyborcy muszą mieć również pewność, że sposób oraz wymagana przez operatora pocztowego forma przekazania bazy zawierającej dane osobowe będzie zapewniać pełne bezpieczeństwo tych danych, a tym samym bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Częstochowy”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here