Nowoczesne technologie w kształceniu przyszłych pielęgniarek

0
632

Jak ważny jest odpowiednio przeszkolony personel medyczny i jak bardzo brakuje nam w kraju pielęgniarek przekonujemy się na każdym kroku zwłaszcza teraz, w epoce pandemii koronawirusa.


O potrzebie kształcenia personelu medycznego od dawna przekonana jest Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, która od początku swojego istnienia stara się dostosowywać ofertę dydaktyczną do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.


Kształcenie na kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie prowadzi od 2003 roku. Realizuje studia pierwszego stopnia oraz studia magisterskie. Uczelnia posiada 17-letnie doświadczenie edukacyjne w zakresie pielęgniarstwa, potwierdzone pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.


Polityka kadrowa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zakłada zatrudnianie praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Władzom uczelni zależy, aby na kierunku „pielęgniarstwo” uczyli praktycy, którzy na co dzień budują system ochrony zdrowia w Polsce.

Nowoczesne technologie w kształceniu przyszłych pielęgniarek 1

Dla studentów którzy w przyszłości chcą zostać pielęgniarkami lub pielęgniarzami przygotowaliśmy kilka pracowni kształtujących umiejętności pielęgniarskie w których nasi studenci uczą się wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych , wykonywania pomiarów, stosowania udogodnień, środków przeciwzapalnych, wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych w schorzeniach różnych układów, podawania leków różnymi drogami, prowadzenia dokumentacji medycznej, pielęgniarskiej . – informuje Rektor uczelni mgr inż. Joanna Wojtyra. – To uczelniane pracownie szpitalne, w których mogą się odbywać zajęcia praktyczne z pielęgnacji chorych.
Do dyspozycji studentów są najnowocześniejsze łóżka szpitalne przeznaczone do opieki długoterminowej, jak i reanimacji. Na szpitalnych łóżkach leżą fantomy imitujące dorosłych pacjentów, a w małych łóżeczkach i w inkubatorze umieszczono manekiny niemowlaków.
Na zaawansowanych fantom pacjenta starszego, pacjentów dorosłych i dzieci studenci WSZ mogą ćwiczyć zarówno zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne, jak np. mycie pacjentów, pielęgnowanie rożnych rodzajów ran i zabiegi medyczne – robienie zastrzyków, zakładanie cewników, dokonywanie wlewów.

Nowoczesne technologie w kształceniu przyszłych pielęgniarek 2
  • Staramy się cały czas doposażać praktyczną bazę dydaktyczną Uczelni, aby stosować najwyższą technologię w kształceniu kadr medycznych — zapewnia Joanna Wojtyra. – Ostatnio pozyskaliśmy wysokiej klasy sprzęt do prowadzenia zajęć symulacyjnych i wdrażamy nowe formy kształcenia symulacji wysokiej wierności oraz symulacji z zakresu ALS i BLS. Symulacja wysokiej wierności to procesem kształcenia wykorzystujący sprzęt edukacyjny tzw. stymulatory pacjenta wiernie naśladujące człowieka i jego parametry. Nasze symulatory realistycznie kaszlą, mogą wymiotować czy krwawić sztuczną krwią wywołując u studentów potrzebę natychmiastowego działania.

Wykładowcy przyglądają się ćwiczącym studentom z dystansu. Pomieszczenia przedzielone są tak zwanym lustrem weneckim, które zapewnia prowadzącemu zajęcia możliwość śledzenia pracy studentów, bez niepotrzebnego ich rozpraszania w trakcie zajęć.
Nad każdym ze stanowisk zamontowano kamerę, która nagrywa całe wykonywane przez studenta ćwiczenie.
W ten sposób słuchacze po zakończonych warsztatach mogą obejrzeć nagrany materiał i przeanalizować swoje postępowanie również omówić z wykładowcą zaistniałe błędy. Symulacja ALS umożliwia studentom trening zaawansowanych czynności stosowanych w medycynie ratunkowej. Fantom posiada wiernie odwzorowane drogi oddechowe, które jednym kliknięciem można zablokować poprzez wywołanie obrzęku. Symulator oddycha, sinieje, mruga oczami.
Symulacja BLS umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy.

Nowoczesne technologie w kształceniu przyszłych pielęgniarek 3


Zajęcia z użyciem symulatorów prowadzone są według scenariuszy przygotowanych przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.
— Elementy symulacji mogą być wykorzystywane w nauczaniu wielu przedmiotów
— mówi Joanna Wojtyra. — Nowoczesne metody kształcenia, wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna i rodzinna atmosfera uczelni wpływa na doskonałe przygotowanie naszych absolwentów do przyszłej pracy w zawodzie.


Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w organizowanych w Uczelni seminariach, konferencjach naukowych, warsztatach, czy też pracując w Kole naukowym Pielęgniarstwa. Uczelnia posiada własne wydawnictwo – Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy WSZ, które publikuje Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.


Uczelnia czynnie współpracuje z ośrodkami naukowo – badawczymi z Litwy, Turcji oraz Włoch realizując wspólne badania naukowe z zakresu komunikacji w placówkach ochrony zdrowia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here