fbpx

Postęp prac przy budowie pawilonu przedszkolnego w Turowie

W Turowie (gmina Olsztyn) widać gołym okiem postępy budowy pawilonu przedszkolnego. Stanęły już mury pawilonu, a w środku trwają prace budowlane i instalacyjne.

postęp prac 4
Fot. UG w Olsztynie

W listopadzie 2020 roku Gmina Olsztyn wyłoniła z ogłoszonego przetargu firmę Romex Budownictwo, która zajęła się realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 12. Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego.

Rozbudowa szkoły ma kosztować 1,5 mln zł, z czego 800 tys. zł Gmina Olsztyn pozyska ze środków unijnych. Inwestycja ma być zrealizowana do końca lipca 2021 roku, ale zajęcia w nowym pawilonie rozpoczną się pod koniec września. Przedszkolaki będą uczyć się w całkiem nowym budynku skomunikowanym zewnętrznym łącznikiem z budynkiem szkoły.

Nowy oddział przedszkolny skomunikowany zewnętrznym łącznikiem z budynkiem szkoły będzie się składał z holu wejściowego z szatnią, dwóch sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego, stołówki, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, magazynu oraz pomieszczeń technicznych.

W planie jest też zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz zakup niezbędnego wyposażenia budynku.