fbpx
Targi budowlane, wyposażenia wnętrz i nieruchomości Częstochowa
Strona głównaWiadomościPonad 38000 interwencji częstochowskich strażników miejskich w 2022 roku z czego 14072...

Ponad 38000 interwencji częstochowskich strażników miejskich w 2022 roku z czego 14072 na wniosek mieszkańców

Częstochowscy strażnicy miejscy w 2022 roku podjęli na terenie miasta około 38152 (31424 w 2021 roku) interwencji. To więcej niż w 2021 roku. 14072 interwencji to telefoniczne zgłoszenia mieszkanek i mieszkańców na stanowisko dyżurnego. Zdecydowana większość interwencji częstochowskich strażników miejskich kończyła się pouczeniami.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej od 32 lat patrolują ulice Częstochowy i pomagają mieszkankom i mieszkańcom miasta. Strażnicy miejscy realizują zgłoszenia mieszkańców Częstochowy oraz podejmują własne interwencje podczas służby patrolowej. W 2022 roku częstochowscy strażnicy miejscy podjęli około 38152 interwencji, z czego 14072 na telefoniczny wniosek zgłaszających. Pozostałe zdarzenia to własne interwencje strażników miejskich.

Na interwencje Straży Miejskiej złożyło się: 15610 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 7486 wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 6508 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, 4189 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1029 wykroczeń przeciwko zdrowiu,

1012 wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu i inne.

Wykonując czynności służbowe strażnicy miejscy udzielili 22742 pouczeń, wypisali 7785 mandatów (25,34%) i skierowali 187 wnioski o ukaranie do Sądu. Ponadto funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej dokonali 457 kontroli posesji w zakresie spalania odpadów, założyli 5633 blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, zlecili odholowanie 8 pojazdów, a w 105 przypadkach właściciele we własnym zakresie usunęli swoje pojazdy. Strażnicy miejscy umieścili też 1124 osób w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi lub w miejscu zamieszkania. 215 osób zostało przekazanych Pogotowiu Ratunkowemu, a 257 do rodziny lub do przytuliska.

Straż Miejska w Częstochowie przekazała w 2022 roku Policji 203 sprawy. Strażnicy miejscy przekazali policjantom 133 ujęte osoby w tym 73 sprawców przestępstw.

Pracownicy cywilni częstochowskiej Straży Miejskiej ujawnili przy pomocy miejskiego monitoringu wizyjnego 829 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. 733 interwencji monitoringowych zrealizowali częstochowscy strażnicy miejscy.

Źródło: www.sm.czesotchowa.pl

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -