fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1

Pomoc dla dzieci

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Kościuszki 10 przyjmowane są wnioski w ramach programu „Dobry Start”. Obecnie można składać dokumenty w formie tradycyjnej-papierowej. Wcześniej radomszczanie mogli wnioskować o wypłaty drogą elektroniczną.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24. roku życia. Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. Rodzina otrzyma wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każdego ucznia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Pomoc dla dzieci 1


Jak informuje samorząd, radomszczanie, którzy złożyli wnioski w lipcu i sierpniu otrzymają świadczenie do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach jego rozpatrzenie i wypłata nastąpi w okresie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Szczegóły dotyczące programu „Dobry Start” oraz innych świadczeń można uzyskać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Kościuszki 10, bud. D, pok. nr 8 lub pod nr tel. 44 683 28 85, 44 683 28 55 wew. 85. W tym także miejscu przyjmowane są wnioski.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -