fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaBezpieczeństwoLubliniec. Zmiany w wysokości opłat w Miejskim Żłobku - chodzi o niepełnosprawne...

Lubliniec. Zmiany w wysokości opłat w Miejskim Żłobku – chodzi o niepełnosprawne dzieci

Do 21 sierpnia potrwają konsultacje społeczne związane z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu.

W kwestii opłat treść dokumentu nie odbiega od dotychczasowych ustaleń Rady Miejskiej, przegłosowanych 31 maja 2011 roku. W projekcie, nad którym niebawem pochylą się samorządowcy, wprowadzono jednak nowy paragraf dotyczący dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W uzasadnieniu nowego projektu uchwały można przeczytać: – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta , zapewnienia opieki dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, wnioskuje się o całkowite zwolnienie ich z opłaty za pobyt w Żłobku Miejskim w Lublińcu.

Pozostałe opłaty proponowane przez uchwałodawcę zachowują obecne wysokości:

1. miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 150 zł,
2. maksymalna dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka w wysokości 6 zł,
3. za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin, opłata w wysokości 20 zł,
4. za pobyt dziecka w żłobku 90 zł w przypadku rodziców pobierających zasiłek rodzinny,
5. za pobyt drugiego i każdego następnego dziecka w żłobku 90 zł w przypadku, gdy do placówki uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały, o której mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu;
b) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

Termin przeprowadzenia konsultacji upłynie 21 sierpnia.

Termin składania pisemnych uwag i opinii z konsultacji, przeprowadzonych w formach określonych w § 2, ustala się do dnia 21.08.2019 r. Uwagi i opinie można złożyć listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] Liczy się data wpływu do Urzędu. Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały w terminie do dnia 21.08.

(red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -