W Poraju pomagają Polakom na Kresach

0
568

Po raz kolejny z inicjatywy ks. Ryszarda Umańskiego i Stowarzyszenia Patriotycznego „Kresy” w Częstochowie organizowana jest zbiórka darów dla Polaków na Kresach.

W tym roku ze względu na panującą sytuację na Białorusi pomoc w większości zostanie skierowana właśnie tam, ale dary trafią także do Polaków z Wilna, Grodna i Lwowa.

Z uwagi na pandemię będą zbierane datki pieniężne, a nie pomoc rzeczowa jak w poprzednich latach. Puszki zostały już przekazane do Szkół i Przedszkoli Gminy Poraj. Ze względu na obostrzenia sanitarne, do puszek pieniądze mogą wrzucać wyłącznie uczniowie.

Datek pieniężny można także wrzucić do puszki,  która znajduje się w Biurze Informacyjnym Urzędu Gminy Poraj. Można zasilać ją w godzinach pracy Urzędu.

Organizatorzy planują za zebrane środki zakupić niezbędne dary rzeczowe. Zbiórka trwa tylko do 16 października br.

Pandemia nie przeszkodziła Towarzystwu Patriotyczne „Kresy”, by jak co roku udzielić wsparcia dla rodaków za granicą. Ich akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej.

[post_gallery]

Fot: Towarzystwo Patriotyczne Kresy