fbpx

W Rędzinach przy Urzędzie Gminy wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych

W ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed Urzędem gminy w Rędzinach został wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przed Urzędem Gminy Rędziny zakończyły się prace budowlane w ramach projektu pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa istniejących schodów dla budynku Urzędu Gminy Rędziny”. Na tę inwestycję w ubiegłym roku gmina pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

podjazd 1
Fot. UG w Rędzinach

Inwestycja miała na celu zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Rędziny dla osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenie barier architektonicznych. Stare schody zostały zastąpione nowymi i nowym podjazdem. Ze względu na wzrastającą liczbę osób niepełnosprawnych w gminie inwestycja ta była niezbędna.

Według Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny wynika, że w 2016 roku w gminie przebywało 89 osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność. Obecnie zgodnie z danymi udostępnionymi przez GOPS w roku 2020, liczba dorosłych osób niepełnosprawnych korzystających z usług ośrodka i będących jednocześnie petentami urzędu gminy, wzrosła do 150, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto odnotowano aż 60 osób poniżej 18. roku życia korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność.

„Wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy, gdzie znaczna część obiektów użyteczności publicznej nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, może prowadzić do dalszej dyskryminacji oraz marginalizacji i wykluczenia społecznego. Konieczna jest więc realizacja zadań takich ta budowa podjazdu i przebudowa schodów. Dzięki wykonaniu tej inwestycji, osoby niepełnosprawne będą szybciej i łatwiej dostać się do budynku urzędu” – mówi wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Wykonawcą prac była firma F.U.H. Dziedzicki z Konopisk, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego w ubiegłym roku. Firma wykonała budowę podjazdu wraz z przebudową schodów w kwocie nieco ponad 146 tys. zł, z czego otrzymane dofinansowanie pokryło 35% wartości zadania.

Wykonawca na te prace daje 72-miesięczną gwarancję.