Planowany budżet miasta na rok 2019. Co przewiduje?

0
215

 

Na inauguracyjnej sesji Rady Miasta w nowej kadencji, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił projekt budżetu na 2019 rok. Znalazły się w nim środki na realizację nowych inwestycji na kwotę ok. 268,5 mln zł, a także na kontynuację programów proekologicznych i tych dedykowanym mieszkańcom miasta.

Budżet na rok 2019 był planowany tak, aby dalszy rozwój miasta był w nim uwzględniony. Na uwadze były przede wszystkim potrzeby mieszkańców, przyswajanie środków unijnych, tworzenie odpowiednich warunków w celu przyciągnięcia do miasta nowych inwestorów jak również kontynuowanie ważnych działań proekologicznych. –

Na rok 2019 roku prognozuje się, że dochody miasta wyniosą 1 mld 339 mln zł, a wydatki 1 mld 360 mln zł, w tym blisko 268, 5 mln zł na inwestycje, z czego 162 mln 142 tys. zł to środki unijne. Deficyt wyniesie 21 mln zł i będzie pokryty dzięki transzy nisko oprocentowanego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na co miasto wyda najwięcej?

Z puli całego budżetu, planowane jest przeznaczenie 392 mln 217 tys. zł na oświatę i wychowanie. To największa kwota przewidziana do wydania w budżecie w przeciągu całego roku. Na pomoc społeczną zaplanowano 283 mln 413 tys. zł, na transport i łączność – 244 mln 792 tys. zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczone zostanie 134 mln 361 tys. zł.

Sportowa Częstochowa

Promocja miasta poprzez sport. Nie pierwszy rok miasto stawia na promowanie Częstochowy przez dyscypliny sportowe, w których nasi zawodnicy odnoszą sukcesy. Pieniądze zawarte w budżecie po równo rozdzielono dla każdej z dyscyplin. Na ta chwilę każda z dyscyplin dostała po 1 mln zł. Są to planowane kwoty, zatem może zdarzyć się tak, że na sport przeznaczonych zostanie więcej funduszy.

Planowane inwestycje

60 inwestycji – tyle zaplanowano w przyszłorocznym budżecie miasta. W planie jest przebudowa alei Wojska Polskiego – DK 1. Na ten cel przeznaczona jest kwota w wysokości 60 mln 239 tys. zł. Na rozbudowę drogi krajowej nr 46 – ulica Główna i ulica Przejazdowa wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego zablokowano 36 mln 595 tys. zł. Park wodny przy Dekabrystów, którego budowa już się rozpoczęła pochłonie z budżetu 30 mln 361 tys. zł. Najnowsza, także rozpoczęta już inwestycja – budowa węzłów przesiadkowych to koszt 30 mln 118 tys. zł. Drogi lokalne, które z pewnością ucieszą mieszkańców i przyjezdnych także zostały zawarte w projekcie przyszłorocznego budżetu. Na ten cel wygospodarowano 28 mln 51 tys. zł. Realizacje na które przeznaczone zostaną środki to także: przebudowa Starego Rynku (20 mln 533 tys. zł), budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej (3 mln zł), odwodnienie dzielnicy Północ (7 mln 564 tys. zł), rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 (5 mln zł), budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (4,5 mln zł), odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn (3 mln 265 tys. zł), program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych (3 mln 191 tys. zł), .

Opieka zdrowotna

Poza drogami, chodnikami czy inwestycjami w mieście, przewidziano także środki na programy dotyczące opieki zdrowotnej. W 2019 roku realizowanych będzie kilkanaście zadań, m.in.: szczepienia ochronne przeciw grypie (211 tys. zł), badania przesiewowe słuchu u dzieci (125 tys. zł), profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 231 tys. zł, rehabilitacja ruchowa dla osób po 65. roku życia – 150 tys. zł, profilaktyka chorób alergicznych i astmy u dzieci – 98 tys. zł, program profilaktyki dla osób III i IV wieku – 99 tys. zł, program “Pogodna jesień – starzej się zdrowiej” – 126 tys. zł, dofinansowanie zabiegów in-vitro – 156 tys. zł, zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) – 80 tys. zł, wykrywanie cukrzycy – 61 tys. zł.

Coś dla najmłodszych

W Częstochowie funkcjonuje Żłobek Miejski „Reksio”. W projekcie budżetu przewidziane są środki dla tej placówki w wysokości 2 mln 223 tys. zł. Przewidziane jest również dofinansowanie rodzicom pobytu ich dzieci w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych. Na ten cel zarezerwowano 284 tys. zł.

Środki pozostałe

Dla osób, które najbardziej potrzebują pomocy, mających trudne warunki życia lub nie radzących sobie z problemami władze miasta przewidziały wsparcie. W przyszłorocznym budżecie ujęte zostały także środki dla tych osób. Na to zadanie przewidziano kwotę 283 mln zł.

Kwotę 5 mln 825 tys. zł zarezerwowano na działania związane z ekologią. Uwagę skupiono na programie „Zielone Miasto”, rewitalizację Parku Lisiniec, budowę kanalizacji sanitarnej, program poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych oraz dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Miasto zabezpieczyło również środki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (15 mln 465 tys. zł). Proekologia to również znaczące środki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Na ten cel przewidziano 7 mln 252 tys. zł.

Projektem budżetu zajmują się radni nowej kadencji. Dwie „budżetowe” sesje są planowane w grudniu – po powołaniu komisji merytorycznych Rady Miasta. W budżecie miasta trzeba także uwzględnić zadania wybrane w głosowaniu budżetu obywatelskiego do realizacji w 2019 r. Z pewnością wprowadzone zostaną zmiany, które są wynikiem składanych przez radnych wniosków oraz możliwymi autopoprawkami prezydenta.

(p.s-b.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here