Pierwsza Rocznica PTTK w Poraju

0
368
fot. UG w Poraju

Minął właśnie rok aktywnej i bardzo intensywnej działalności.

Rok temu gdy postanowili założyć oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poraju postawili sobie ambitne cele a między innymi takie: rozpowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwa, działania na rzecz upowszechnienia wszystkich walorów turystycznych jakie posiada Gmina Poraj a także zachęcanie do wykorzystywania poznawczych, wypoczynkowych oraz zdrowotnych walorów rekreacji turystycznej. Pierwszy rok minął pod znakiem intensywnej i bardzo aktywnej działalności, który pokazał, że mimo pandemii, postawione przesz zarząd cele zostały zrealizowane w 100%.

Uroczyste spotkanie właśnie z okazji pierwszej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poraju odbyło 6 listopada. Wszyscy miłośnicy z różnorodnych reprezentacji z innych zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK a także niezrzeszeni sympatycy zagościli na Marinie Poraj. Pośród gości znalazła się Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj, która powiedziała: „Państwa organizacja cieszy się dużym prestiżem w środowisku lokalnym Gminy Poraj. Cieszę się, że coraz więcej porajan podziela Państwa pasję i poświęca swój cenny, osobisty czas na rozwijanie zainteresowania turystyką krajoznawczą. To nie tylko znakomity sposób na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, podnoszenie kondycji fizycznej i hartowanie charakteru. To także możliwość poznawania bogactwa nowych zakątków Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem dumna z faktu, że Urząd Gminy Poraj może mieć swoją małą cegiełkę w rozwoju PTTK w Poraju” oraz życząc: „Życzę Państwu dalszej realizacji i spełnienia w tej pasji, powodzenia w wypełnianiu popularyzatorskiej misji i wszelkiej pomyślności”.

Prezes Oddziału PTTK w Poraju Michał Całka przedstawił całokształt dokonań przez organizację od momentu powstania. Prezes przypomniał również historię porajskiej inicjatywy PTTK: „Początki turystyki zorganizowanej w Poraju zaczęły się 20 listopada 2018 wraz z powstaniem Porajskiego Koła PTTK pod Oddziałem Dąbrowa Górnicza. Dynamiczne działania zarządu oraz członków koła bardzo szybko pozwoliły na szersze zainteresowanie turystyką na terenie Gminy co przyczyniło się do powstania Klubu Turystyki Motorowej Tajfun Poraj w dniu 2 lipca 2019 roku, który godnie reprezentuje Gminę na terenie kraju, będąc gospodarzem imprez motorowych, na które przyjeżdżają inne kluby motorowe z całej Polski, jak również jeżdżąc na rajdy organizowane w innych województwach. W wyniku coraz większej promocji turystyki i przystępowania nowych członków powstał projekt założenia Oddziału”.

PTTK w Poraju powstało 30 października 2020 roku Uchwałą nr 194/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK. Pod Oddziałem funkcjonuje Porajskie Koło PTTK, które zrzesza sympatyków krajoznawstwa tutejszego regionu a także klub Turystyki Motorowej Tajfun Poraj, który organizuje rajdy motorowe na terenie całego kraju. W grudniu 2020 roku został zorganizowany kurs Przodowników Turystyki Pieszej, gdzie zdając egzamin ukończyło 9 osób. W porajskim oddziale powstały między innymi: Komisja Krajoznawcza oraz Komisja Turystyki Pieszej a równocześnie weryfikaty terenowe, które pozwalają na weryfikację odznak podległych komisjom. W zeszłym roku jako partner Gminnego Ośrodka Kultury PTTK w Poraju było współorganizatorem wystawy “Postaw na Turystykę Lokalną”.

Oddział brał udział w VIII Sztafecie Międzypokoleniowej w projekcie ZG PTTK W odpowiedzi na hasło ZG PTTK na lata 2021/2022 “Kolej na PTTK” zorganizowany został całoroczny indywidualny rajd turystyki motorowej pod tym samym tytułem. Brał również udział w VIII Sztafecie Międzypokoleniowej w projekcie ZG PTTK.

Klub Turystyki Motorowej w tym roku zorganizował 13 imprez motorowych, które były zarejestrowane przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTKK.

Tajfun Poraj został wyróżniony przez Klub Turystyki Motorowej Flisak Toruń ich klubową odznaką “Flisak Wisłą do Bałtyku”. Zaś Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK na rajdzie Centralnym uhonorowała swoim Dyplomem za Upowszechnianie Turystyki Motorowej oraz Krajoznawstwa najbardziej aktywnych członków klubu kol. Martę Rudzką oraz Michała Całkę, którzy również otrzymali razem z Małgorzatą Leśniak oraz Andrzejem Leśniakiem najwyższe odznaczenie za zasługi w rozpowszechnianiu turystyki motorowej Plakietę Złotej Kierownicy. Klub Tajfun otrzymał za całokształt działań Puchar za pierwsze miejsce pośród klubów motorowych w Polsce.

Kadra programowa posiada między innymi takie uprawnienia jak: jednego Przewodnika Jurajskiego, jednego Pilota Wycieczek, dwóch Instruktorów Krajoznawstwa Regionu, sześciu przewodników Turystyki Motorowej, pięciu Znakarzy Szlaków Nizinnych, dziewięciu Przewodników Turystyki Pieszej a także trzydziestu sześciu Organizatorów Turystyki.

Podczas uroczystości z okazji pierwszej rocznicy osoby zasłużone w rozpowszechnianiu turystyki oraz krajoznawstwa z Oddziału otrzymaly dyplomy Oddziału, natomiast pozostali zweryfikowane odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej. Między Oddziałem a Gminą wymieniono dyplomy-podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wsparcie.

K KIK