Kolejne pieniądze na inwestycje drogowe w Powiecie Myszkowskim

0
1210
walec

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) Powiat Myszkowski otrzymał od rządu 6 206 181,3 zł na remont i budowę nowych dróg.

kolejne pieniądze
Fot. Powiat Myszkowski

Powiat Myszkowski otrzymał kolejne już pieniądze na poprawę infrastruktury na drogach powiatowych. Remont przejdą te drogi, które są bardzo ważne pod względem komunikacji międzygminnej. 6 206 181,3 zł przyczyni się do zrealizowania istotnych przedsięwzięć, a będą to m.in.:

  • przebudowa wiaduktu drogowego wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S nad torami PKP;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2312 S relacji Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków.

Po zakończeniu inwestycji jakość przejazdu po odrestaurowanych drogach ulegnie znacznej poprawie.

Dzięki wcześniejszym funduszom przyznanym przez rząd na remonty dróg w Powiecie Myszkowskim zostały już zrealizowane następujące prace:

  • Przebudowa DP 1715 S w m. Myszków (Nierada) w km 0+43,57 do km 0+537 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu;
  • Przebudowa DP 1012 S na odc. około 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj  w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rz. Warta w ciągu DP 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska;
  • Przebudowa DP 3804 S na odc. Myszków ul. Pińczycka do Stara Huta ul. Myszkowska dł. odcinka 271,0 m
  • Przebudowa DP 2311 S na odc. 2430,0 m od ronda w m. Mzyki do DW 789.

Oprócz wsparcia z RFRD Powiat Myszkowski otrzymał także wsparcie m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Programu Sportowa Polska.