fbpx

Starostwo Powiatowe w Częstochowie ogłasza Konkurs Fotograficzny „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”

Starostwo Powiatowe w Częstochowie zaprasza do wzięcia udziału w XII  Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”, nad którym patronat objął Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

konkurs
Fot. Powiat Częstochowski

W konkursie może wziąć udział każdy miłośnik fotografii, osoba pełnoletnia i niepełnoletnia, która prześle maksymalnie 5 zdjęć wykonanych wyłącznie na terenie powiatu częstochowskiego.

Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy poprzez odkrywanie atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych oraz architektury i zabytków ziemi częstochowskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2021 roku.

Ogólna pula nagród wynosi: 5000,00 zł, gdzie najwyższa nagroda to 2 000,00 zł.

Zgłaszane zdjęcia cyfrowe powinny być zapisane w formacie JPG najwyższej jakości. Rozdzielczość nie może być mniejsza niż 3000 pikseli na dłuższym boku.

Dyskwalifikowane będą prace:

  • przedstawiające miejsca spoza obszaru powiatu częstochowskiego, w tym także miasta Częstochowy;
  • zawierające wizerunek osób fizycznych;
  • niebędące oryginalnymi fotografiami i własnością autora;
  • zawierające znaki typu data, godzina wykonania;
  • niepodpisane tytułami plików lub imieniem i nazwiskiem w formularzu.

Za organizację konkursu odpowiada Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, tel. (34) 32 29 123. Zatytułowane zdjęcia (w postaci załączników, maksymalnie 20 MB) wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego  należy dostarczać na e-mail: promocja@czestochowa.powiat.pl

W treści e-maila powinna się znaleźć informacja o tytule konkursu („XII Konkurs Fotograficzny – Piękno Ziemi Częstochowskiej”) oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy do autora. Zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną.