fbpx

Otwarta droga do rewitalizacji zalewu Zakrzew w Kłobucku

Na wniosek Gminy Kłobuck Wojewoda Śląski, który reprezentuje Skarb Państwa wyraził zgodę na 15-letnią dzierżawę zalewu Zakrzew i zostało to potwierdzone podpisaniem stosownej umowy.

Umowa ta daje możliwość rozpoczęcia planów inwestycyjnych rewitalizacji zalewu a także możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.

Dotychczasowa umowa była zawarta tylko na okres 5-letni i nie dawała gminie takich możliwości. Dzięki temu można zacząć przygotowywać projekt techniczny i zachować trwałość projektu po jego realizacji.

K KIK