Ogólnopolski Dzień Trzeźwości przypada w tym roku 11 kwietnia

0
207
fot. UM w Radomsku

Co roku poniedziałek, który poprzedza Wielkanoc obchodzony jest jako Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.

W tym roku przypada on na 11 kwietnia. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem uzależnienia od alkoholu a także wynikające z tego zagrożenia.

W Radomsku w organizację Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości włączyła się także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa”. W MKRPA, który znajduję się przy ulicy Kościuszki 12a w godzinach 8.00-17.00 będzie dyżurował instruktor terapii uzależnień, natomiast w godzinach 8.00-12.00 specjalista do spraw przemocy.

W Klubie Wzajemnej Pomocy „Szansa” odbędzie się wtedy Dzień Otwarty, przy ulicy Jagiellońskiej 16. Dyżur telefoniczny pod numerem: 44 683 20 81 bądź osobiście w godzinach 16.00-20.00. Będzie można wówczas zapoznać się z ofertą pomocową, uzyskać informację z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu, otrzymać wszelkie informacje oraz materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych i życia w całkowitej trzeźwości.

K KIK