fbpx

Oddział neurologiczny i udarowy w szpitalu na Tysiącleciu zostanie przeniesiony

W ostatnim czasie pojawiła się informacja o likwidacji oddziału neurologicznego i udarowego w szpitalu przy ul. PCK. Jednak, zdaniem rzecznika, nie chodzi o likwidację, a o przeniesienie i połączenie owych oddziałów do szpitala na Parkitce.

Dariusz Tworzydło, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie podaje powód zaistniałej sytuacji:

– Oddział neurologiczny w naszym szpitalu będzie przeniesiony z ulicy PCK na ulicę Bialską. Ta sytuacja to wynik problemu z obsadzeniem dyżurów na Tysiącleciu. Chcemy połączyć oddziały, w związku z czym neurologia będzie w jednym miejscu. Zabezpieczymy naszym pacjentom dostęp do świadczeń w tym zakresie.

Ile będzie miejsc na połączonym oddziale i czy nie ucierpią na tym pacjenci? Na to pytanie również odpowiada Dariusz Tworzydło:

– Liczba łóżek udarowych pozostanie na tym samym poziomie. Na oddziale przy ul. PCK było ich dotychczas 19, zaś w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Bialskiej – 21. Po połączeniu, w placówce przy ulicy Bialskiej będzie 40 łóżek. Jeśli zaś chodzi o pozostałe łóżka na neurologii, to tutaj podejmujemy szerokie działania, aby w tym zakresie również zabezpieczyć naszych pacjentów.

Połączenie oddziałów rodzi pytanie, co z personelem, który dotychczas pełnił dyżury w szpitalu przy ulicy PCK. Dariusz Tworzydło zaznacza:

– Połączenie oddziałów nie będzie się wiązać ze zwolnieniami. Wszystko bowiem odbywa się przy pełnej współpracy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego obydwu oddziałów. Nie ma w planie redukcji zatrudnienia.

Nie ma informacji na temat terminu przeniesienia i połączenia oddziałów. Wszystko zależy od formalności, które będzie musiał wypełnić szpital.

W 2009 roku, Sejmik Województwa Śląskiego dokonał połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego.

W rezultacie połączenia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny stał się jedną z największych placówek medycznych nie tylko na Śląsku, ale również w kraju. Na dzień zespolenia, liczba etatów w obydwu szpitalach wynosiła 1989.

W placówce przy ul. PCK pozostaną następujące oddziały: chorób wewnętrznych, pediatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii i onkologii laryngologicznej, psychiatrii całodobowej i dziennej, oddział całodobowy, oddział dzienny, obserwacyjno-zakaźny, opieki paliatywnej, reumatologii, chorób płuc, psychiatryczny dla chorych somatycznie, psychiatryczny dla chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne, zakład opiekuńczo-leczniczy dla wentylowanych mechanicznie, oddział rehabilitacji neurologicznej oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

Linda Nocoń