Umowa na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Opatowie podpisana

0
147
oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków w Opatowie (powiat kłobucki) zostanie przebudowana i dodatkowo rozbudowana. Gmina Opatów podpisała umowę na to przedsięwzięcie.

umowa 3
Fot. UG w Opatowie

W dniu 17 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy Opatów, włodarze gminy oraz wyłonione w przetargu Konsorcjum firm: Newater Sp. z o. o Sp. k. z siedzibą przy ul. Oboźnej 47, 52-244 Wrocław i Firmę Ogólnobudowlaną MAS-BUD, Sebastian Wdowiak z siedzibą przy ul. Mickiewicza 6c, 59-330 Ścinawa, podpisali umowę na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów”.

Realizacja inwestycji polegać będzie na:

  • budowie reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu;
  • budowie nowych rurociągów i kanałów technologicznych oraz kanalizacji wewnętrznej;
  • budowie nowych linii kablowych;
  • zmianie w instalacjach związanych z aktualnymi problemami eksploatacyjnymi;
  • doposażeniu istniejących obiektów oczyszczalni w urządzenia i instalacje umożliwiające zwiększenie przepustowości oczyszczalni i skierowanie ścieków na nowy ciąg oczyszczania biologicznego;
  • rozbudowie i wymianie systemu sterowania oczyszczalnią.
oczyszczalnia2
Fot. pixabay.com

Dzięki rozbudowie przepustowość oczyszczalni ścieków w Opatowie docelowo będzie wynosić:

  • RLM = 4000;
  • Qdśr = 500 m3/d;
  • Qdmax = 620 m3/d;
  • Qhmax = 56 m3/h.

Cała inwestycja ma wynieść 3.487.401,78 zł, z czego część kosztów jest współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Gwarancja po wykonaniu zadania obejmie 48 miesięcy.

Zakończenie realizacji umowy przypada na termin do dnia 16 maja 2022 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here