fbpx

Umowa na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Opatowie podpisana

Oczyszczalnia ścieków w Opatowie (powiat kłobucki) zostanie przebudowana i dodatkowo rozbudowana. Gmina Opatów podpisała umowę na to przedsięwzięcie.

umowa 3
Fot. UG w Opatowie

W dniu 17 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy Opatów, włodarze gminy oraz wyłonione w przetargu Konsorcjum firm: Newater Sp. z o. o Sp. k. z siedzibą przy ul. Oboźnej 47, 52-244 Wrocław i Firmę Ogólnobudowlaną MAS-BUD, Sebastian Wdowiak z siedzibą przy ul. Mickiewicza 6c, 59-330 Ścinawa, podpisali umowę na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów”.

Realizacja inwestycji polegać będzie na:

  • budowie reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu;
  • budowie nowych rurociągów i kanałów technologicznych oraz kanalizacji wewnętrznej;
  • budowie nowych linii kablowych;
  • zmianie w instalacjach związanych z aktualnymi problemami eksploatacyjnymi;
  • doposażeniu istniejących obiektów oczyszczalni w urządzenia i instalacje umożliwiające zwiększenie przepustowości oczyszczalni i skierowanie ścieków na nowy ciąg oczyszczania biologicznego;
  • rozbudowie i wymianie systemu sterowania oczyszczalnią.
oczyszczalnia2
Fot. pixabay.com

Dzięki rozbudowie przepustowość oczyszczalni ścieków w Opatowie docelowo będzie wynosić:

  • RLM = 4000;
  • Qdśr = 500 m3/d;
  • Qdmax = 620 m3/d;
  • Qhmax = 56 m3/h.

Cała inwestycja ma wynieść 3.487.401,78 zł, z czego część kosztów jest współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Gwarancja po wykonaniu zadania obejmie 48 miesięcy.

Zakończenie realizacji umowy przypada na termin do dnia 16 maja 2022 roku.