Nowy sprzęt oraz aparatura medyczna dla Szpitala Powiatowego w Radomsku

0
174
fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Szpital podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim na realizację zadań.

Szpital Powiatowy w Radomsku otrzyma 2 765 387,00 złotych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację trzech zadań, które obejmują zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych placówki.

W ramach otrzymanej dotacji planowane jest doposażenie między innymi:

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w sorter laboratoryjny (kw. dofinansowania 315 387,00 zł),
Oddziału Dziennego Rehabilitacji wraz z Działem Fizjoterapii- w zestaw urządzeń do rehabilitacji pacjentów pocovidowych (kw. dofinansowania 450 000,00 zł),
Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Pododdziału Urologii – w aparat typu ramię C–zabiegowe, zestaw do morcelacji i enukleacji,
Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią – diatermię chirurgiczną, stół operacyjno-zabiegowy, sterylizator parowy i plazmowy z wyposażeniem (kw. dofinansowania 2 000 000,00 zł).

Doposażenie Szpitala Powiatowego w Radomsku w sprzęt medyczny oraz specjalistyczny przyniesie długofalowe korzyści zarówno dla pacjentów jak i personelu szpitala przez stworzenie kompleksowego rozwiązania z zakresu leczenia szpitalnego dla osób z podejrzeniem zakażenia i chorych zakaźnie, a w szczególności zakażonych wirusem Sars-Cov-2.

Zadanie realizowane jest ze środków budżetowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, który ma na celu zwalczanie zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki a także zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem Sars-Cov-2, która wywołuję chorobę Covid-19.

K KIK