fbpx
Strona głównaBezpieczeństwo7 kwietnia KGP zorganizowało briefing prasowy, który przedstawił działania policji, zapewniające bezpieczeństwo...

7 kwietnia KGP zorganizowało briefing prasowy, który przedstawił działania policji, zapewniające bezpieczeństwo ukraińskim uchodźcom

7 kwietnia w Komendzie Głównej Policji odbył się briefing prasowy, podczas którego przedstawione zostały działania prowadzone przez polską Policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa przybywającym do Polski uchodźcom z Ukrainy.

Podczas briefingu Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka przybliżył działania prowadzone przez policjantów, a także zaprezentowane zostały spoty informacyjne kierowane do uchodźców z Ukrainy dotyczące bezpieczeństwa i zachowania ostrożności, w których wzięły udział reporterka wojenna Bianka Zalewska, Julia Kovalenko oraz Masha Yasynska.

Zaprezentowane spoty to kolejny element policyjnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy zagubieni w nowym miejscu mogą stać się ofiarami osób bezwzględnie wykorzystujących ich trudną sytuację. Nagrania przedstawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa i informują o tym, aby nie przekazywać dokumentów obcym osobom i mieć je zawsze przy sobie, podróżować w większej grupie i poprosić o dokument tożsamości osoby, które oferują transport, a w przypadku sytuacji zagrożenia zadzwonić na numer alarmowy 112. Te proste zasady mogą skutecznie przyczynić się do uniknięcia stania się ofiarą przestępców.

brefting prasowy policji
KMP Częstochowa

Polska Policja od początku wojny na Ukrainie, a tym samym w związku ze zwiększonym napływem uchodźców z tego kraju, prowadzi szereg działań pomocowych dla osób uciekających przed wojną. Od pierwszych godzin konfliktu na obszar przygraniczny z Ukrainą zostały skierowane dodatkowe siły policyjne, aby zadbać o bezpieczeństwo uchodźców już po przekroczeniu granicy.

Policjanci udzielają porad oraz innej niezbędnej pomocy w punktach pomocowych (recepcyjnych) organizowanych przez urzędy wojewódzkie, gminne czy powiatowe. Ponadto prowadzą spotkania profilaktyczne z obywatelami Ukrainy, podczas których zwracają uwagę m.in. na możliwe zagrożenia, informują, jak można ich uniknąć, co zrobić, kiedy stanie się ofiarą przestępstwa oraz odpowiadają na pytania. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony obywateli Ukrainy. Prowadzone są w języku polskim i na bieżąco tłumaczone na język ukraiński.

Również podczas prewencyjnego sprawdzenia miejsc, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy, policjanci prowadzą indywidualne rozmowy na temat bezpieczeństwa i udzielają porad i odpowiedzi na pytania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

KGP zleciła także wydrukowanie 500 000 ulotek, dotyczących zagadnień bezpieczeństwa na terenie RP, w tym bezpiecznego korzystania z transportu, rozważnego korzystania z ofert pracy, a także wskazując wyżej wspominane możliwości zgłaszania przypadków zaginięć ludzi na terytorium RP, handlu ludźmi. Ulotki te opracowane są w języku ukraińskim i polskim i na bieżąco rozdawane uchodźcom z Ukrainy przez policjantów.

Policjanci pełnią służbę przy granicy polsko-ukraińskiej, realizując zadania w trzech głównych obszarach: ruchu drogowego, służby prewencyjnej i służby kryminalnej. Mając na uwadze możliwość działalności osób, które mogą chcieć wykorzystać trudną sytuację uchodźców, Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać Policji informacje o przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach na tle seksualnym oraz zaginięciach uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: [email protected], pod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

CPOZ KGP na bieżąco monitorując działania prowadzone przez jednostki Policji na terenie kraju w zakresie poszukiwania osób zaginionych stale współpracować będzie w tym zakresie z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: [email protected] można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 47 72 56 502 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 56 502). Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

KMP Częstochowa/LNŚ

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -