fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaEkologiaNowy projekt Powiatu Kłobuckiego, służący walce ze smogiem

Nowy projekt Powiatu Kłobuckiego, służący walce ze smogiem

 

W Starostwie Powiatowym podpisano we wtorek 29 stycznia br. umowę na realizację projektu pod nazwą „Powiat Kłobucki – bez smogu żyje się lepiej”. Zadania zaplanowane do wykonania w ramach projektu, obejmują m.in.:

  • zakup i zainstalowanie urządzeń do pomiaru zanieczyszczenia powietrza we wszystkich gminach powiatu
  • dla powiatowych zespołów szkół średnich zostaną zakupione i zainstalowane zostaną cztery stacje pomiarów meteorologicznych pozwalające na dokładny monitoring lokalnej pogody i zjawisk meteorologicznych
  • uczniowie zostaną przeszkoleni z zakresu interpretacji wyników pomiarów jakości powietrza oraz obserwacji meteorologicznych
  • dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu zorganizowane zostaną konkursy plastyczne, fotograficzne oraz z wiedzy z zakresu ochrony przyrody
  • utworzona zostanie strona internetowa projektu
  • zostaną przygotowane pakiety edukacyjne w tym: scenariusze lekcji, karty pracy, filmy edukacyjne, plansze dydaktyczne itp.

Wszystkie zadania projektu o wartości 69 500 zł, zostaną sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pochodzącą z umorzenia przez WFOŚiGW, pożyczki na przedsięwzięcia proekologiczne i służące ochronie przyrody, jaką uzyskał Powiat Kłobucki w minionych latach.
Umowę ze strony Powiatu Kłobuckiego podpisali: Starosta Kłobucki Henryk Kiepura i Wicestarosta Zdzisława Kall a ze strony wykonawcy Prezes firmy Geofabryka Sp. z o.o. z Torunia – Jakub Makarewicz.

(red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -