Nowe władze w powiecie

0
412

 

Rozpoczęła się VI kadencja Rady Powiatu Myszkowskiego. Na pierwszej sesji zgodnie z regułą wybrano osoby na najważniejsze stanowiska w powiecie. Sposób wyborów jest ściśle określony – głosowanie odbywa się w sposób tajny. Radni głosują za parawanem i wrzucają swoje głosy do urny wyborczej.

Starostą Myszkowskim został Piotr Kołodziejczyk, a Wicestarostą Mariusz Morawiec. Wybrano również Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Wojciech Picheta oraz Wiceprzewodniczących i Członków Zarządu.
Zanim doszło do wyborów władz powiatowych, radni złożyli uroczyste ślubowanie.
Pierwsze głosowanie dotyczyło wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Ugrupowania zgłosiły swoich kandydatów, a byli nimi: Wojciech Picheta i Dorota Kaim-Hagar. Oboje kandydatów to osoby znane i doświadczone strukturach samorządowych, wieloletni radni Rady Powiatu w Myszkowie. W głosowaniu brało udział 18 radnych. Ostatecznie Przewodniczącym został Wojciech Picheta, na którego oddano 10 głosów. Dorota Kaim-Hagar otrzymała głosów 6.

Wojciech Picheta to wieloletni samorządowiec. Były poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa, Starosta Myszkowski IV kadencji, Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie. Za jego kadencji rozpoczęła się i zakończyła rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie.
Kolejnym punktem porządku były wybory Wiceprzewodniczących, którymi zostali Zdzisława Polak i Janusz Romaniuk. Oboje również posiadają bogate doświadczenie samorządowe. Zdzisława Polak przez wiele lat działała jako radna Rady Gminy Poraj. Janusz Romaniuk w latach 2006-2010 był Burmistrzem Myszkowa.

Następnie przyszła kolej na najdłużej oczekiwany punkt obrad, czyli wybór Starosty Myszkowskiego. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnego Powiatu zaproponowała Piotra Kołodziejczyka. Rekomendowany przez ustępującą koalicję Mariusz Morawiec nie wyraził zgody na kandydowanie. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Piotr Kołodziejczyk uzyskał poparcie 10 spośród nich, 6 głosowało przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Piotr Kołodziejczyk to osoba od wielu lat mocno zaangażowana w działalność na rzecz samorządu w Powiecie Myszkowskim. Zasiadał w Radzie Powiatu IV i V kadencji, piastował również stanowisko Wiceburmistrza Koziegłów. W ostatnich miesiącach był Wicewojewodą Śląskim. Przez wiele lat pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po wyborze na Starostę Kołodziejczyk zapewnił, że nie będzie to kadencja monologu, ale dialogu.
Kołodziejczyk zarekomendował na stanowisko Wicestarosty Mariusza Morawca, samorządowca z bardzo dużym doświadczeniem, radnego III i IV i V kadencji Rady Powiatu w Myszkowie, byłego Członka Zarządu Powiatu, członka Komisji Rozwoju i Rolnictwa, Komisji Budżetowej, Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ. Swoją drogę samorządową rozpoczynał jako Przewodniczący Samorządu Mieszkańców w gminie Koziegłowy. W głosowaniu Mariusz Morawiec uzyskał 17 głosów.

Na koniec pozostawiono wybór członków Zarządu Powiatu. Zostali nimi samorządowcy, radni poprzednich kadencji, którzy aktywnie włączają się w działania społecznikowskie: Jolanta Koral, Jarosław Kumor (członek Zarządu IV kadencji), Tomasz Ośmiałowski. Każdy z nich otrzymał po 10 głosów. Na następnej sesji Rada wybierze składy komisji oraz ich przewodniczących.

Rada Powiatu VI kadencji: Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Wicestarosta Mariusz Morawiec, Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Picheta, Wiceprzewodnicząca Zdzisława Polak, Wiceprzewodniczący Janusz Romaniuk, Członkowie Zarządu: Jolanta Koral, Tomasz Ośmiałowski, Jarosław Kumor, Radni: Mateusz Kolasa, Marlena Wiśniewska, Anna Socha-Korendo, Dariusz Lasecki, Jadwiga Skalec, Sebastian Ruciński, Rafał Kępski, Dorota Kaim-Hagar, Jakub Grabowski, Mariusz Karkocha, Andrzej Jastrzębski

Sesje Rady Powiatu w Myszkowie będzie można od tej pory oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myszkowskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here