W Turowie powstanie nowe przedszkole.

0
73

W tym roku Gmina Olsztyn planuje rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Turowie, powstanie nowe przedszkole.

Na ten cel pozyskano 788 442,68 zł. Inwestycja potrwa dwa lata, a jej koszt opiewa na kwotę ponad 1,9 mln zł.

Projekt polega na budowie nowego oddziału przedszkolnego oraz zakupie niezbędnego wyposażenia. Obiekt, skomunikowany zewnętrznym łącznikiem z budynkiem szkoły, będzie się składał z holu wejściowego z szatnią, dwóch sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego, stołówki, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, magazynu oraz pomieszczeń technicznych.

W planie jest też zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Nowa placówka pomieści łącznie czterdziestu przedszkolaków. 

W Turowie powstanie nowe przedszkole. 1
(Fot: Gmina Olsztyn)

Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” jest współfinansowane ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 12. Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego.

(Źródło: Gmina Olsztyn)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here