fbpx

Nieopodal rynku na częstochowskim Zawodziu powstanie komisariat policji

W pobliżu rynku na Zawodziu ma powstać nowa siedziba komisariatu IV częstochowskiej policji. Miasto – w akcie darowizny – przekazało na ten cel teren u zbiegu ulic Dzielnej i Mirowskiej.

3 listopada w Urzędzie Miasta Częstochowy podczas spotkania z komendantem miejskim policji inspektorem Dariuszem Kiedrzynem prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podpisał decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na działce Skarbu Państwa, która została przekazana pod budowę i utrzymanie komisariatu policji. Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić do 31 października 2026 r.

– Plany policji są zgodne z oczekiwaniami naszych mieszkanek i mieszkańców. Taka lokalizacja komisariatu z pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy policji w tym rejonie Częstochowy i podniesie poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności – mówi prezydent miasta. – Życzę policji powodzenia w realizacji projektowanej inwestycji.

Nieopodal rynku na częstochowskim Zawodziu powstanie komisariat policji 2
Fot. Łukasz Kolewiński/ UM Częstochowy

Pod koniec października Gmina Miasto Częstochowa darowała Skarbowi Państwa tę nieruchomość z przeznaczeniem na cel publiczny.

Działka nr 3/51 o powierzchni 0,52 ha jest położona w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Jest obecnie niezagospodarowana, a w części zachodniej stanowi ciąg komunikacyjny. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Bocianiej i ul. Dzielnej oraz dostęp do sieci: energetycznej, gazowej, wodociągowej, teleinformatycznej i kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta leży na terenie oznaczonym symbolem UP – zabudowa usługowa z produkcją. Działka ta, będąca przedmiotem zainteresowania Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, została wydzielona z większej działki (nr 3/21) objętej wcześniej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK-1 w Częstochowie”. Ta decyzja, z uwagi na odwołania, stała się ostateczna dopiero 31 października 2022 r., więc po tej dacie można było podjąć kolejne kroki prawne.

29 grudnia ubiegłego roku radni miejscy wyrazili zgodę na dokonanie darowizny, a prezydent miasta – po uprawomocnieniu się uchwały – wydał stosowne zarządzenie. Następnie przeprowadzono ustalenia z policją, co pozwoliło na przygotowanie wniosku do wojewody o wyrażenie zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości przez Skarb Państwa.

Przekazanie działki w trwały zarząd częstochowskiej policji otwiera możliwość realizacji planowanej inwestycji.

Miejsce przeznaczone pod nową siedzibę IV komisariatu wydaje się optymalne dla obsługi Zawodzia, Dąbia, Rakowa, Starego Miasta oraz Mirowa. W 2009 roku policjanci z „czwórki” zostali ulokowani w budynku przy ul. Kopernika 38. To zdecydowanie dalej od rejonu ich działania.

mat. UM Częstochowy