Niechronieni pod ochroną

0
220

Dzisiaj od rana w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem działań będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc przede wszystkim pieszych i rowerzystów.
Jak tłumaczy policja, powodem dzisiejszej akcji są niepokojące statystyki dotyczące wypadków z udziałem pieszych i cyklistów. To użytkownicy dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim.
Dzisiaj większym niż zwykle nadzorem zostaną objęte odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe.

Co prawda bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w Polsce, w porównaniu z poprzednim rokiem, poprawiło się, niestety nadal są częstymi ofiarami zdarzeń drogowych. Zagrożenie wypadkami ciągle jest realne. Odnosząc się, chociażby do zdarzeń z udziałem pieszych to zatrważa fakt, że wciąż blisko połowa wypadków z ich udziałem miała miejsce właśnie na wyznaczonych przejściach. Dlatego w ramach realizowanych już po raz dwunasty w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść.

Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.

(Źródło: KGP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here