fbpx
Strona głównaBiznesSpotkanie ,,Naukowcy dla przedsiębiorców” na częstochowskim UJD

Spotkanie ,,Naukowcy dla przedsiębiorców” na częstochowskim UJD

Na częstochowskim Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym, 5 maja odbyło się spotkanie „Naukowcy dla przedsiębiorców”. Goście, biorący w nim udział, mogli usłyszeć 7 wystąpień, dotyczących regulacji prawnych, kompetencji językowych i społecznych dla biznesu.

W ramach prowadzonych działań na rzecz rozwoju współpracy nauka-biznes oraz realizowanego na UJD projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego zostali zaproszeni na spotkanie z cyklu „Naukowcy dla przedsiębiorców”.

Spotkanie zostało podzielone na dwa panele. Pierwszy z nich dotyczył „Regulacji prawnych dla biznesu”, drugi natomiast „Kompetencji językowych i społecznych dla biznesu”. Oprócz przedsiębiorców, prelegentów i naukowców, udział w spotkaniu wzięły także władze uczelni, mianowicie rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prorektor ds. rozwoju. dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk.

Naukowcy dla przedsiębiorców

Cel spotkania przedstawiła prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, która mówiła, że dzięki takim spotkaniom uczelnia realizuje się nie tylko poprzez naukę i badania, ale też poprzez współpracę z otoczeniem:

-To kolejne spotkanie, które uczelnia organizuje, by przedstawić swoje możliwości współpracy z biznesem z przedsiębiorcami, z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ten sposób realizuje się tzw. trzecią misję uczelni, bo nie tylko kształcenie i badania, ale również przedstawienie naszych możliwości współpracy z otoczeniem. – i dodaje – To spotkanie, które reprezentuje uczelnię w takich dziedzinach, które mogą biznesowi pomóc w innym zakresie, np. zarządzaniu, naukach technicznych czy ścisłych, ale też prawnych i społecznych.

Spotkanie zostało otwarte przemową Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD dr hab. Edmund Golis, prof. UJD:

Spotykamy się po raz kolejny na cyklu spotkań „Naukowcy dla przedsiębiorców”. Tym razem będziemy mówić o regulacjach podatkowych i społecznych, które są potrzebne dla biznesu.

Po tym krótkim wstępie, rozpoczęło się pierwsze wystąpienie, które wygłosił prelegent dr Aleksander Słysz. Temat spotkania dotyczył praw przedsiębiorcy-podatnika w procedurach kontrolnych i postępowaniu podatkowym.

Naukowcy dla przedsiębiorców

Podczas pierwszej części pojawiły się jeszcze dwa wystąpienia, drugie, zatytułowane „Elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy”, poprowadził dr Olgierd Kucharski, natomiast trzecie wystąpienie, pt. „Spodziewane zmiany w podatku dochodowym w zakresie PIT oraz składki zdrowotnej dotyczące przedsiębiorców” zostało poprowadzone przez dr hab. Adama Bartosiewicza, prof. UJD.

Po przerwie kawowej rozpoczęła się druga część spotkania, składająca się z czterech wystąpień 10-minutowych. Pierwszym wystąpieniem było to poprowadzone przez dr Małgorzatę Niemiec-Knaś, prof. UJD. Prelegentka mówiła na temat „Języków obcych dla potrzeb biznesu”. Drugie wystąpienie, zatytułowane „Klub sportowy jako prężnie działająca firma. Gra dydaktyczna jako nowoczesna forma monografii”, poprowadził mgr Krzysztof Kościański.

Przedostatnie wystąpienie należało do dr Adrianny Sarnat-Ciastko, która mówiła na temat „Kalejdoskopu Sytuacji Szkolnych – innowacyjne narzędzie ze świata edukacyjnej analizy tranzakcyjnej”. Ostatnie natomiast poprowadziła dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD. Jej wystąpienie zatytułowane zostało: „Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR). Podręcznik do narzędzia”.

25 kwietnia na Uniwersystecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie miał miejsce briefing prasowy, podczas którego poinformowano, że medycyna na częstochowskiej uczelni niebawem może stać się faktem. Wniosek wpłynął juz do Ministerstwa Zdrowia, gdzie jest rozpatrywany. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Linda Nocoń-Ściebura

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Nowa Deweloper - Mieszkania i domy w Częstochowie

Popularne

- Advertisment -Nowa Deweloper - Mieszkania i domy w Częstochowie