fbpx

Częstochowianie wśród laureatów nagród Marszałka Województwa Śląskiego

Poznaliśmy laureatów nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Są wśród nich osoby związane z Częstochową: Anna Paleczek-Szumlas, Janusz Siadlak i Aleksander Politański.

W gronie kilkunastu osób uhonorowanych na początku lutego znaleźli się: twórca Chóru „Collegium Cantorum” Janusz Siadlak, dyrektorka Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie Anna Paleczek-Szumlas oraz grafik Aleksander Politański.

Nagrody marszałka województwa śląskiego w dziedzinie kultury są przyznawane corocznie. Trafiają w ręce osób działających na terenie województwa lub na jego rzecz. Za ich sprawą doceniane są znaczące dokonania artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, osiągnięcia związane z upowszechnianiem kultury czy ochroną zabytków. Jest również specjalna kategoria dla młodych twórców, w której nagradzane są osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w katowickim kinoteatrze Rialto. W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego nagrody wyróżnionym wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radni: Alina Bednarz, Lucyna Ekkert, Rafał Kandziora i Maria Materla.

W swoim komentarzu do tegorocznych nagród w dziedzinie kultury marszałek Jakub Chełstowski zwrócił uwagę na to, że ich przyznanie to już jedna z regionalnych tradycji.

– To ukłon w stronę wszystkich ludzi, którzy swoją działalnością, zabierają nas w krainę łagodności. Wyróżnienia te, przyznawane od 2004 roku są także istotną formą wspierania i honorowania przez Województwo Śląskie osiągnięć młodych artystów regionu. Kultura daje nam wyjątkową okazję, by przyjrzeć się historii, tradycji i spojrzeć na nasze małe ojczyzny z różnych perspektyw. Śląskie inspiruje różnorodnością i chcemy to bogactwo kulturowe docenić i promować, nagradzając artystów związanych z regionem. To forma wyróżnienia i motywacja do dalszej pracy artystycznej, ale także dowód uznania dla twórczości, która przekracza granice administracyjne, tworzy przyjazny klimat dla rozwoju myśli i sztuki, inspiruje i otwiera nas na nowe twórcze doznania – podkreślał Chełstowski.

Częstochowianie wśród laureatów nagród Marszałka Województwa Śląskiego 2
Janusz Siadlak (fot. Tomasz Żak / UMWS)

Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego jest przyznawana osobom działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie honoruje autorów najbardziej wartościowych dokonań artystycznych. W tym roku nagrody (po 15 000 zł każda) otrzymali – oprócz Janusza Siadlaka (za osiągnięcia w dziedzinie muzyki) -Przemysław Kania – za osiągnięcia w dziedzinie aktorstwa oraz Agata Kielar–Długosz – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki.

Częstochowianie wśród laureatów nagród Marszałka Województwa Śląskiego 3
Anna Paleczek-Szumlas (fot. Tomasz Żak / UMWS)

Z kolei nagroda za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury honoruje osoby działające na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz za wieloletnie osiągnięcia w upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. Wyróżnienia nagradzają autorów najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. W tym roku wyróżnieniem tym (po 15 000 zł każda) poza Anną Paleczek-Szumlas (za osiągnięcia w dziedzinie plastyki) doceniono Krzysztofa Gajdkę – za osiągnięcia w dziedzinie literatury i Małgorzatę Kiereś – za upowszechnianie kultury ludowej subregionu południowego.

Częstochowianie wśród laureatów nagród Marszałka Województwa Śląskiego 4
Aleksander Politański (fot. Tomasz Żak / UMWS)

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców przyznawana jest co roku osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia, działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyróżnienia są formą wspierania i honorowania osiągnięć młodych artystów z regionu. W tym roku po laury – oprócz Aleksandra Politańskiego (za osiągnięcia w dziedzinie grafiki) sięgnęli Paulina Kupczyk – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki i Piotr Wójcik – za osiągnięcia w dziedzinie filmu.

Szczegóły na:

mat. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego