Myszków – Poligon małego strażaka w Koziegłowach

0
376
fot. UG w Koziegłowach

Poligon małego strażaka – projekt ten jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021–2030.

Realizowany jest on przez Ochotniczą Straż Pożarną w Cynkowie, w partnerstwie z Gminą oraz Miastem Koziegłowy i  KP PSP Myszków, w okresie od 01.05.2022 r. – 31.12.2022. Zadanie adresowane jest do 80 osób – dzieci oraz młodzież z Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku od 7 do 18 roku życia, należące do MDP przy Jednostkach OSP w Gminie i Mieście Koziegłowy oraz dzieci, które zainteresowane są tematyką pożarnictwa, MDP i OSP, a nie należące jeszcze do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Celem tego zadania jest zwiększenie aktywności społecznej i postaw obywatelskich oraz przygotowanie 80 dzieci i młodzieży z Gminy i Miasta Koziegłowy do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach MDP poprzez wspólne działania integrujące i szkoleniowe w okresie realizacji zadania.

Myszków - Poligon małego strażaka w Koziegłowach 1
mat. UG w Koziegłowach

Działania integrujące oraz zajęcia aktywizujące przeprowadzone zostaną w ramach utworzonego „ Poligonu Małego Strażaka”, nowej, otwartej formy zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Koziegłowy, które mają pobudzić zainteresowanie społeczną służbą ratowniczą, pozwolić na realizację potrzeb w zakresie kontaktów z rówieśnikami a także rozwijać potrzeby działania na rzecz lokalnej społeczności.  Zajęcia /zbiórki dla uczestników, odbywają się w remizach strażackich przy jednostkach w miejscowościach Cynków, Pińczyce, Wojsławice, Huta Stara, Rzeniszów, Rosochacz oraz w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Koziegłowach w Koziegłowach: czerwiec – grudzień 2022r. Zajęcia prowadzą druhowie z OSP, wyspecjalizowani strażacy, którzy od wielu lat służą w Ochotniczej Straży Pożarnej przy współpracy z KP PSP Myszków. W ramach projektu dla uczestników zakupiono koszulki natomiast, „Poligon” został doposażony w specjalistyczny sprzęt szkoleniowy, który wykorzystywany będzie przez uczestników podczas realizacji zadania: tor przeszkód MDP CTIFurządzenia do ćwiczeń bojowych oraz sprzęt do biegu sztafetowego. Młodzi kandydaci odwiedzą profesjonalne miejsce do ćwiczeń i manewrów dla służb mundurowych ze specjalnym torem przeszkód dla młodzieży w Bielsku Białej. Adepci pożarnictwa sprawdzą swoje umiejętności podczas zawodów sportowo pożarniczych, które przeprowadzone zostaną na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniazdowie gm. Koziegłowy.

Myszków - Poligon małego strażaka w Koziegłowach 2
mat. UG w Koziegłowach

Dla wszystkich uczestników, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ufundował  czapeczki z logo MDP Gminy i Miasta Koziegłowy. Konkurs na logo przeprowadzony był wśród dzieci i młodzieży z MDP w gminie Koziegłowy, na który wpłynęło około 30 pracZwycięski projekt Nikoli Cogiel z MDP Rosochacz został umieszczony na czapeczkach.

Finałem tego projektu będą Strażackie Mikołajki, uroczyste spotkanie mikołajkowe wszystkich uczestników a także ślubowanie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

K KIK