fbpx
Strona głównaPolecaneMożna zostać rachmistrzem spisowym i zarobić. W Częstochowie czekają na zgłoszenia chętnych

Można zostać rachmistrzem spisowym i zarobić. W Częstochowie czekają na zgłoszenia chętnych

Do wtorku, 9 lutego, miasto prowadzić będzie nabór ofert osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rachmistrzów spisowych.

Aby pracować przy spisie narodowym trzeba mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W Częstochowie potrzebnych będzie w trakcie spisu 92 rachmistrzów.

Kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – przynieść wypełnioną deklarację ze sobą bądź wypełnić ją na miejscu. Można to zrobić w dostępnej w ramach obecnego reżimu sanitarnego strefie Urzędu – w załatwieniu tych formalności pomogą osoby odpowiedzialne w UM za przygotowanie do spisu. Dokumenty można też składać w punkcie kancelaryjnym UM przy ul. Waszyngtona 5, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź pocztą.  

O dacie wpływu decyduje:

  • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje na temat tego, co powinna zawierać oferta kandydata bądź kandydatki na rachmistrza spisowego, dostępne są pod banerem ,,Narodowy Spis Powszechny 2021” na stronie głównej Urzędu Miasta http://www.czestochowa.pl – czyli pod linkiem http://www.czestochowa.pl/page/7808,narodowy-spis-powszechny-2021.html  

Jest tam do pobrania odpowiedni formularz oferty kandydata bądź kandydatki na rachmistrza oraz pełny regulamin rekrutacji.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać też w Gminnym Biurze Spisowym w Częstochowie pod nr tel. 34 3707 649 oraz 34 3707 679 albo pisząc na adres e-mail [email protected]

Narodowy Spis Powszechny potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -Politechnika Opolska