fbpx
Strona głównaPolecaneMożna składać wnioski o nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów z Częstochowy

Można składać wnioski o nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów z Częstochowy

Do 5 maja można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla najzdolniejszych uczniów stanowią indywidualne wyróżnienie dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny. To także sposób docenienia tych, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad – co najmniej szczebla wojewódzkiego. Najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kuratoria Oświaty (wykaz konkursów i olimpiad jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki). To forma pomocy materialnej skierowana jest do najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół artystycznych, technicznych i branżowych I i II stopnia (dla nich przewidziana będzie inna nagroda).

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rodzice lub jego opiekunowie prawni oraz organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 5 maja. Dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych powinny przesłać w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – [email protected] oraz dodatkowo, złożyć w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miasta Częstochowy, w urnie znajdującej się przed portiernią przy ul. Śląskiej 11/13. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,

Z kolei pozostali uprawnieni do zgłaszania kandydatów składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5

Regulamin i wniosek można znaleźć na stronie www.czestochowa.pl.

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -