Modernizacja lublinieckiej oczyszczalni ścieków

0
260

W Lublińcu trwa modernizacja oczyszczalni ścieków. Jest to największe zadanie inwestycyjne, z najwyższą dotacją w historii miasta.

W ramach inwestycji w oczyszczalni wyremontowano jedną z dwóch części komory oczyszczania biologicznego oraz zostało zamontowane niezbędne wyposażenie obiektu, w tym m.in. mieszadła. Po montażu  dokonano rozruchu mechanicznego nowych części.

Ponadto zrealizowano w większości sieci uzbrojenia podziemnego. W całości wykonano wydzieloną komorę fermentacyjną wraz z klatką schodową. Zbiornik magazynowego osadu nr 11 został odremontowany i zyskał nowe pokrycie dachowe.

Na chwilę obecną na terenie lublinieckiej oczyszczalni ścieków remontowany jest drugi zbiornik, który również będzie zadaszony, oraz wykonywane są prace wykończeniowe, tj. układanie płytek, malowanie, montaż bram zewnętrznych w budynkach: technicznym, odwadniania osadów, pompowni ścieków i piaskowników. Montowane są także kraty w budynku. Postęp prac modernizacji ocenia się na około 30%.

Dla przypomnienia modernizacja prowadzona jest w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”. Całkowita wartość projektu  wynosi 51 045 606,21 zł, a jej termin zakończenia wyznaczony jest do 31 marca 2022 roku.

Dotacja – dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 26.559.237,45 zł i zostało przyznane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” – Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Poniżej film z postępu prac modernizacji.

Film: ZGKLiC Lubliniec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here