Miejski program profilaktyki antyrakowej dla kobiet

0
443
fot. UM Częstochowa

Kobiety z grupy ryzyka czyli w wieku od 25 do 50 lat – mogą a nawet powinny skorzystać z bezpłatnego programu wczesnego wykrywania nowotworów piersi i jajnika.

Pełna nazwa bezpłatnego programu profilaktycznego brzmi „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika-badanie genetyczne BRCA1”. Do udziału w tym badaniu zaprasza wszystkie częstochowianki z grup ryzyka prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Program kierowany jest do kobiet, które mieszkają w Częstochowie i są z grup ryzyka w wieku od 25 do 50 lat. Między innymi chodzi tutaj o :
Kobiety, u których w rodzinie występowały przypadki zachorowań na raka piersi przed 40 rokiem życia, lub nowotwór u co najmniej 2 osób,
Kobiety, u których wśród krewnych wystąpiły mnogie zachorowania na raka jajnika i/lub piersi,
Kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą, u których w rodzinie zdarzały się przypadki zachorowań na raka piersi i/lub jajnika,
Młode kobiety zamierzające stosować antykoncepcję hormonalną, jeżeli pojawiły się u nich jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach,
Kobiety mające jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach, u których w rodzinie odnotowano przypadki zachorowań na raka.

Szczegółowe informacje u organizatorów a są nimi:

Oddział Gyncentrum w Częstochowie, ul. Kozielewskiego 9, Częstochowa, tel. (32) 506 57 77, przyjmujący w : pn 8.00-20.00, wt 8.00-20.00, śr 7.00-18.00, czw 7.00-18.00 oraz pt 8.00-16.00.

Diagnostyka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sułkowskiego 17, Częstochowa w: punkcie pobrań przy ul. Sułkowskiego 17, tel. (34) 361 55 05 – codziennie od godz. 6.30 do 11.00 oraz punkcie pobrań przy ul. Bony 1/3, tel. (34) 370 26 00 – codziennie od godz. 9.30 do 12.00.

K KIK