fbpx

Miejski monitoring Częstochowy pomógł w 2022 roku w 829 przypadkach. 733 razy interweniowali strażnicy miejscy

829 zdarzeń zakończonych najczęściej interwencjami częstochowskich strażników miejskich to podsumowanie miejskiego monitoringu w 2022 roku. Miejskie kamery funkcjonują w Częstochowie od 2009 roku. Pomogły już prawie 35000 razy. Roczne statystyki wskazują, że praca operatorów miejskiego monitoringu stale przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej. W 2022 roku pracownicy cywilni Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego ujawnili na terenie Częstochowy 829 (748 w 2021 roku) zdarzeń, które wymagały interwencji służb. Najczęściej, bo aż 733 razy zdarzenia monitoringowe obsługiwali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe 96 interwencji wymagały działań: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej.

Co najczęściej ujawniali operatorzy miejskiego monitoringu w 2022 roku? 288 przypadków dotyczyło ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym (osoby mające problemy zdrowotne lub będące pod znacznym wpływem alkoholu), 130 przypadków to awarie infrastruktury, 82 przypadki dotyczyły zdarzeń z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, 52 przypadki to zdarzenia związane z kradzieżą lub niszczeniem mienia, 49 przypadków to zdarzenia w ruchu drogowym (wypadki i kolizje), 16 przypadków to zdarzenia związane z przemocą fizyczną (bójki lub pobicia), 10 przypadków to spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i inne, 4 przypadki to pożary i miejscowe zagrożenia. 113 to inne zdarzenia.

Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system miejskiego monitoringu miasta Częstochowy wykorzystano 553 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez lokalne jednostki Policji (551) i Straż Miejską (2).

Miejski monitoring Częstochowy powstał w 2009 roku. Przez prawie 14 lat operatorzy miejskiego monitoringu ujawnili blisko 35000 zdarzeń, które w większości zostały zrealizowane przez częstochowskich strażników miejskich i przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Źródło: Straż Miejska w Częstochowie