fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1

Miasto wabi lekarzy

Stypendiami dla studentów medycyny, a dla świeżono upieczonych medyków mieszkaniami służbowymi i pomocą finansową w opłacaniu dokształcających szkoleń i kursów, tym chce zwabić do miasta lekarzy częstochowski samorząd. Działania w ramach nowatorskiego w skali kraju programu „Dostępny lekarz” mają zabezpieczyć kadrę medyczną w miejskich placówkach służby zdrowia.

Miasto wabi lekarzy 1


Częstochowa, podobnie jak wiele miast w Polsce, boryka się w służbie zdrowia z problemami organizacyjno-kadrowymi. Prawidłowe funkcjonowanie miejskich szpitali, utrudniają nie tylko zbyt niskie kontrakty z NFZ, ale także niewystarczająca liczba specjalistów. By temu zaradzić, Rada Miasta w kwietniu zaaprobowała propozycje dotyczące zachęcenia młodych lekarzy do osiedlania się i pracy w Częstochowie. Program „Dostępny lekarz” jest realizowany w ramach projektu „Teraz lepsza praca”.

Wspieramy ochronę zdrowia poprzez remonty oddziałów czy inwestycje takie jak w nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy na Zawodziu. Prowadzimy rocznie około 20 programów zdrowotnych i profilaktycznych, uruchamiamy też środki w sytuacjach kryzysowych, np. na interwencyjne szczepienia przeciw żółtaczce typu ,,A”. Aby sytuacja w służbie zdrowia trwale się poprawiła, potrzebni są jednak przede wszystkim lekarze – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Wspólnie z radnymi doszliśmy do wniosku, że trzeba podjąć działania, aby bardziej zainteresować lekarzy Częstochową i pracą w miejskim szpitalu.

Na program składają się trzy moduły. Pierwszy element to stypendia – nabór chętnych już się rozpoczął. Częstochowa przyzna je studentom VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu kształcenia zobowiążą się pracować w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim przynajmniej przez 3 lata.
Na pojęcie takiej decyzji młodzi medycy będą mieli maksymalnie półtora roku po zakończeniu studiów.
Stypendium pieniężne w wysokości maksymalnie 2 tys. zł będzie przyznawane na okres 9 miesięcy, czyli tyle, ile trwa rok akademicki. O stypendium będą mogli się starać ci studenci, którzy zaliczyli w terminie V roku studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną średnią ocen.
Stypendystom nie będzie wolno powtarzać roku, na który złożyli wniosek o stypendium. Nie będą mogli też korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów.
w ramach drugiego modułu programu „Dostępny lekarz”
uruchomione zostało działanie pod hasłem – „Mieszkanie w Częstochowie dla lekarza”.
Młodzi lekarze będą mogli się ubiegać o najem lokalu mieszkalnego z zasobu lokali czynszowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS.

Trzeci moduł to ,,Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”. W ramach tego elementu przewidziano m.in. refundację podnoszenia kwalifikacji lekarzy w trakcie specjalizacji – szkoleń wynikających z programu specjalizacji, jak również innych szkoleń mających wpływ na jakość usług medycznych (w zależności od potrzeb szpitala).
Z programu podnoszenia kwalifikacji będą mogły skorzystać osoby kształcące się na VI roku studiów medycznych polskich uczelni na kierunku lekarskim, rezydenci specjalizujący się w Miejskim Szpitalu Zespolonym, lekarze specjalizujący się w ramach etatu w tym szpitalu oraz lekarze o deficytowych specjalizacjach (określonych przez dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego). W tym roku na ten cel w miejskim budżecie przeznaczono 70 tys. zł, a na realizację wszystkich elementów programu w tym roku przewidziano wstępnie kwotę 200 tys. zł.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -