fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaPolecaneMiasto dołoży do modernizacji systemów grzewczych i usuwania azbestu

Miasto dołoży do modernizacji systemów grzewczych i usuwania azbestu

Na ostatniej sesji radni zdecydowali, że także w tym roku Częstochowa dopłaci do montażu instalacji fotowoltaicznych, modernizacji systemów grzewczych oraz usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.


Częstochowianie, którzy zdecydują się zastąpić kocioł opalany węglem, podłączeniem do sieci co, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła), kotłem gazowym lub olejowym mogą otrzymać do 70 proc. kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

W budżecie miejskim na ten cel zarezerwowano 500 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać do 31 marca.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na dotację w wysokości 50 proc., ale nie więcej niż 5 tys. złotych.

Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku, gdy na nieruchomości istnieje już instalacja OZE, czyli m.in. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 200 tys. zł. Wnioski będzie można składać również do 31 marca.

Mieszkańcy miasta będą w tym roku także liczyć na dofinansowanie koszt ów wykonania prac związanych z usuwaniem odpadów wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych. Chodzi o koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych z dachu, elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Częstochowy, kwota dotacji wyniesie do 60 proc. kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 4 tys. złotych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku nie jest ona wykorzystywana na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -