fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaPolecaneProdukcja i marketing żywności – nowy kierunek na Uniwersytecie im. Jana Długosza...

Produkcja i marketing żywności – nowy kierunek na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie

Produkcja i marketing żywności – nowy kierunek na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Nowy kierunek został zaprezentowany przez częstochowską uczelnię na konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek. W spotkaniu z dziennikarzami wziął udział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.

Produkcja i marketing żywności – nowy kierunek na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie 1

– Uruchomienie kierunku produkcja i marketing żywności to modelowy przykład współpracy pomiędzy naszym Uniwersytetem a przedsiębiorcami z branży rolniczej – podkreśla prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Rektor Uniwersytetu. – Mamy odpowiedni potencjał i kompetencje zarówno w kształceniu na podobnych kierunkach studiów, ale też co ważne, w prowadzeniu badań naukowych. Na tych doświadczeniach będziemy budować nowy kierunek studiów. Wiem, że jest bardzo potrzebny na rynku pracy, który odczuwa deficyt na tego typu absolwentów. Tym bardziej jest to motywujące, że jesteśmy jedyną Uczelnią w Częstochowie i regionie, która kształci tego typu fachowców.

Jak przekonywał obecny na konferencji Szymon Giżyński, potencjał ponad 65 procent produkcji rolnej, ale również areału ziemi skoncentrowany jest na północy województwa śląskiego, w subregionie częstochowskim. Utworzenie więc w Częstochowie takiego rolniczego kierunku ma sens.

– Są ogromne potrzeby na absolwentów tego kierunku – stwierdził wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. – Do tego Częstochowa jest unikalnym ewenementem w skali kraju. Nie ma drugiego miasta, gdzie swoje siedziby ma tak wiele ważnych instytucji zajmujących się współpracą z rolnictwem. Szacuje się, że w Częstochowie pracuje na rzecz rolnictwa nawet 500 osób.

Jak przekonuje uczelnia, nowy kierunek spotkał się nie tylko z dużym zainteresowaniem przyszłych studentów, ale także z pozytywnym odzewem ze strony firm i instytucji zajmujących się pracą na rzecz rolników i obrotem płodów rolnych. Potwierdzeniem tego jest fakt, że już dwie firmy zdecydowały się na ufundowanie stypendiów dla studentów nowego kierunku.

Produkcja i marketing żywności są to studia I stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera, trwają 7 semestrów, kształcenie odbywa się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Celem kształcenia na kierunku produkcja i marketing żywności, studia I stopnia o profilu praktycznym, jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji i przetwarzania żywności oraz marketingu produktów rolno-spożywczych, zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, specjalistów wyposażonych w kompetencje łączące specjalistę z technologii żywności ze specjalistą ds. marketingu.

Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy w różnych w sektorach gospodarki i instytucjach związanych z produkcją żywności i jej zbytem. Praktyczny charakter studiów pozwoli na zdobycie umiejętności, które przygotowują do podjęcia pracy w zakresie produkcji surowców spożywczych, przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz jej dystrybucji, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie przetwarzania i zbytu żywności.

– Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem wyższego wykształcenia rolniczego i uzyskaniem kwalifikacji rolniczych – zachęca dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD, prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD. – Program studiów jest opracowany we współpracy z przedstawicielami biznesu. Został zaprojektowany w sposób gwarantujący wykształcenie wszechstronnie przygotowanych specjalistów, którzy będą posiadali kompetencje umożliwiające im dynamiczne wejście na rynek pracy i objęcie funkcji liderów zespołów zadaniowych i kierowniczych w krajowych przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego sektora rolniczego. Uruchomienie kierunku, to spełnienie oczekiwań absolwentów szkół średnich o profilu rolniczym. Studia na naszym kierunku gwarantują im kontynuację rozpoczętej nauki – dodaje.

(fot. Marta Urbańska, zdjęcie ilustracyjne pixabay.com)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -