Lubliniecka gastronomia zwolniona z opłat ze sprzedaży alkoholu

0
344

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miasta w Lublińcu przedsiębiorcy posiadający koncesję na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), w roku 2021 zostają zwolnieni z opłat za korzystanie z tych zezwoleń.

18 lutego 2021 roku Rada Miejska w Lublińcu podjęła uchwałę nr 340/XXXI/2021, która w roku 2021 zwalnia przedsiębiorców lokali gastronomicznych takich jak: restauracje, bary, kawiarnie itp. z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu zakupu.

Jak informuje Burmistrz Miasta Lubliniec, wymieniona uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą od 26 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy sprzedający alkohol w restauracjach, barach, kawiarniach, itp. nie wnoszą opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dodatkowo będą zwracane dokonane już częściowo lub w całości wpłaty z tytułu zezwoleń. W przypadku zmiany numeru konta bankowego przedsiębiorcy należy skontaktować się z Wydziałem Finansowym tel. wew. 114 lub Wydziałem Gospodarki Miejskiej i Inwestycji tel. wew. 145.