fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaEdukacjaLubliniec. Walka o miejsca w szkołach. Sytuacja po rekrutacji

Lubliniec. Walka o miejsca w szkołach. Sytuacja po rekrutacji

W rekrutacji elektronicznej do szkół prowadzonych przez Powiat Lubliniecki uczestniczyło 909 uczniów z pierwszej preferencji (411 absolwentów szkół gimnazjalnych + 498 absolwentów szkół podstawowych).

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu o miejsce walczyło 187 absolwentów szkół podstawowych oraz 149 absolwentów gimnazjów. Niewiele mniej uczniów wybrało Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu: 138 absolwentów szkół podstawowych oraz 130 absolwentów gimnazjów. W pozostałych szkołach, tj. w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu o miejsce ubiegało się 141 absolwentów szkół podstawowych oraz 100 absolwentów gimnazjów, natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu: 32 absolwentów szkół podstawowych oraz 32 absolwentów gimnazjów. W związku z tzw. podwójnym rocznikiem już kilka lat temu zaczęliśmy przygotowania do tej sytuacji przygotowując taką liczbę miejsc, która pozwoli każdemu absolwentowi szkoły podstawowej i gimnazjum na podjęcie nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubliniecki. Cieszymy się, że kształceniem w naszych szkołach są zainteresowani nie tylko uczniowie z terenu naszego powiatu – mówił Tadeusz Konina , wicestarosta lubliniecki.

Po przeprowadzeniu wszystkich tur symulacji przydziału uczniów do poszczególnych oddziałów w rekrutacji elektronicznej w Zespole Szkół Zawodowych postanowiono o uruchomieniu dodatkowych oddziałów w szkole branżowej I stopnia (dla absolwentów szkół podstawowych) oraz zwiększeniu liczebności oddziałów w technikum oraz szkole branżowej I stopnia dla absolwentów gimnazjów.

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych – biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie oraz bardzo dużą liczbę kandydatów z pierwszej preferencji niektórymi kierunkami technicznymi (technik informatyk oraz logistyk) – postanowiono o zwiększeniu liczby miejsc w tych oddziałach.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji elektronicznej planowane do uruchomienia są:

W Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu – cztery klasy pierwsze liceum ogólnokształcącego i dwie klasy pierwsze technikum – dla absolwentów szkół podstawowych oraz cztery klasy pierwsze liceum ogólnokształcącego i jedna klasa pierwsza technikum – dla absolwentów gimnazjów;

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – jedna klasa pierwsza liceum ogólnokształcącego i trzy klasy pierwsze technikum – dla absolwentów szkół podstawowych oraz analogicznie dla absolwentów gimnazjów;

W Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu – jedna klasa pierwsza technikum oraz pięć klas pierwszych szkoły branżowej I stopnia – dla absolwentów szkół podstawowych oraz jedna klasa pierwsza technikum i trzy klasy pierwsze szkoły branżowej I stopnia – dla absolwentów gimnazjów;

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – po jednej klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Liczba osób nieprzydzielonych do szkół w rekrutacji elektronicznej wynosi 23 – dla absolwentów szkół podstawowych, natomiast liczba wolnych miejsc: 30. Liczba osób nieprzydzielonych do szkół w rekrutacji elektronicznej dla absolwentów gimnazjów wynosi 14, natomiast liczba miejsc wolnych: 18

Ostateczna liczba osób przyjętych i liczbę wolnych miejsc będzie znana dopiero po zakończeniu etapu „potwierdzania woli podjęcia nauki” (do 24 lipca), kiedy to uczniowie zakwalifikowani do przydziału muszą udać się do szkół i potwierdzić chęć podjęcia nauki. Publikacja list przyjętych uczniów nastąpi 25 lipca. Następnie rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. (red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -