W Poraju i Masłońskim leśne drogi dopuszczone do ruchu pojazdów

0
744

W porozumieniu Gminy Poraj z Nadleśnictwem Złoty Potok, blisko 4 km dróg leśnych dopuszczonych zostało do ruchu pojazdów. To już kolejne wyznaczone odcinki dróg leśnych.

W praktyce oznaczać to będzie dużo lepsze możliwości dojazdu do domostw położonych w bliskości lasów państwowych. Są to odcinki dróg leśnych, stanowiące przedłużenie dróg gminnych:

W Poraju:

  • przedłużenie ul. Sosnowej (550m);
  • ul. Kosmicznej do ul. Chorońskiej;
  • Porajskiej i Zielonej;
  • od ul. Kosmicznej (1,7 km).

W Masłońskiem:

  • w kierunku ul. Nadrzecznej (490m);
  • w kierunku ul. Sportowej (425m);
  • w kierunku ul. Żareckiej (755m).

Wcześniejszy wjazd pojazdem silnikowym takim jak. samochód osobowy, jeep, quad, cross czy też zaprzęgiem konnym i motorowerem na wyznaczone odcinki drogi był zabroniony i skutkował wysoką karą za nie przestrzeganie zakazu. Zakaz ten miał zapewnić spokój zwierzętom leśnym, jak i wypoczywającym ludziom.

Liczne sygnały docierające do Gminy były impulsem do inicjatywy podjętej przez Wójta Gminy Katarzynę Kaźmierczak, by ilość dostępnych dla zmotoryzowanych dróg w lasach zwiększyć, ale na tych odcinkach, które w sposób zdecydowany usprawnić bądź ułatwić mają dojazd do określonych domostw w Poraju i Masłońskim.

– „Oczekiwania mieszkańców trafiły na niezwykle życzliwy oraz przyjazny grunt w Nadleśnictwie Złoty Potok, którego Nadleśniczy Andrzej Krzypkowski wraz z pracownikami w sposób otwarty podszedł do potrzeb. Chcę podziękować władzom Lasów Państwowych i Nadleśnictwa za dostrzeżenie potrzeb mieszkańców. Zawarte porozumienia o dopuszczeniu wyznaczonych odcinków dróg leśnych dla pojazdów silnikowych to niezwykle ważna decyzja, gdyż w sposób zdecydowany ułatwiony zostanie dojazd do części posesji. Mam jednocześnie nadzieję, że spowoduje to, że użytkownicy będą respektować zakazy obowiązujące w pozostałych obszarach lasów oraz wszelkich innych norm prawnych obowiązujących na ich terenie. Pamiętajmy, że możliwość korzystania z lasów powinno się wiązać z przekonaniem, że ludzie są w nim gośćmi, że prawa i obowiązki zostały z reguły ustanowione dla ochrony środowiska, ekosystemu, ochrony wszystkich przedstawicieli fauny i floty, zamieszkującej nasze lasy. Korzystajmy mądrze i rozsądnie z dobrodziejstw lasów, ułatwiajmy sobie funkcjonowanie i nasze potrzeby, ale szanujmy wszelkie normy i prawa obowiązujące w lesie.” – mówi Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj.

Dopuszczenie do ruchu pojazdów silnikowych, wiąże się także z pojawieniem się nowych tablic informacyjnych w lasach.

[post_gallery]

(Źródło: Gmina Poraj)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here