Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu lublinieckiego w 2021 roku

0
559
fot. wikipedia

W dniach od 20 września do 29 października na terenie powiatu lublinieckiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w roku 2021 wezwani zostaną:

Mężczyźni urodzeni w roku 2002,

Mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001 , którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

Osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

Kobiety urodzone w latach 1997-2002, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 (na parterze) w godzinach od 8.00 do 15.00

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu lublinieckiego w 2021 roku 1
mat. Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ) nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej,  odmowa poddania się badaniom lekarskim lub nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane jest zagrożone karą grzywny lub karą ograniczenia wolności.

K KIK