fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaPolecaneKonkurs na dyrektora Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie

Konkurs na dyrektora Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie

Do 30 września należy składać dokumenty w ogłoszonym właśnie konkursie na dyrektora Teatru im. Mickiewicza.

To kolejny już konkurs na dyrektora częstochowskiego teatru. Przypomnijmy, że z końcem sierpnia mija kadencja dyrektora naczelnego instytucji – Roberta Dorosławskiego (który pełni to stanowisko od 2006 r.) oraz dyrektor artystycznej – Magdaleny Piekorz (która szefowała przez trzy sezony).

Pierwotnie złożone oferty miasto miało rozpatrzyć do 31 maja. Potem termin przesunęło do 31 lipca. I ta data nie przyniosła rozstrzygnięcia. Obok Dorosławskiego rozpatrywane były kandydatury aktorów Aleksandry Nieśpielak-Kubiak i Ryszarda Adamskiego. Żaden z kandydatów nie uzyskał jednak bezwzględnej liczby głosów.

Konkurs na dyrektora Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie 1
Robert Dorosławski w spektaklu „Zaczarowany koń. Piosenki lat pięćdziesiątych” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

24 sierpnia miasto ogłosiło więc nowy konkurs. Jakie wymagania należy spełnić?
Kandydat musi mieć m.in. wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną; musi też przedstawić program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie.

Jakie są wymagania dodatkowe?

Wymagania dodatkowe obejmują choćby znajomość zakresu działalności teatru, znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, a także umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.

Konkurs na dyrektora Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie 2
Teatr im. Mickiewicza (Facebook teatru)

Dokumenty można składać do 30 września!

Wymagane dokumenty i oświadczenia można składać do 30 września. Można to zrobić pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5. Zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać – Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”.
 
Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpić ma do 31 grudnia. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.
 
Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub pod numerem  34 37 07 286. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie -bip.czestochowa.pl.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -