Koło Gospodyń Wiejskich „Natalinki” z Masłońskiego obchodziły dziesięciolecie działalności

0
378
fot. UG Poraj

W miniony piątek panie świętowały dziesięciolecie aktywnej działalności.

Cechy które wyróżniają „Natalinki” to wspaniałe potrawy, artystyczny kunszt rękodzielnictwa oraz dbałość o lokalne tradycje.

Koło Gospodyń Wiejskich „Natalinki” to jeden z najmłodszych w gminie Poraj kół KGW. Koło powstało w roku 2011, jako Klub „Natalinki”. W tym roku właśnie obchodzi swoją 10 rocznicę aktywnej działalności. Powstało z potrzeby integracji kobiet by pobudzić mieszkańców do wspólnego działania i kultywowania tradycji. Swoją działalność realizują w wielu płaszczyznach. Panie przede wszystkim znane są z realizacji działalności kulinarnej. Wiedzą, którą posiadają dzielą się na cyklicznych wydarzeniach „Warsztaty Kulinarne”. Drugą aktywność, z której się wyróżniają na mapie kół w regionie jest działalność rękodzielnicza. Bowiem tworzą przepiękne kompozycje florystyczne oraz okolicznościowe stroiki, palmy i wszelkiego rodzaju rękodzielnictwo, które związane jest kalendarzowym cyklem świątecznym. Działalność ich od samego początku znalazła uznanie oraz poparcie władz Gminy Poraj. Swoją stałą siedzibę mają w gminnym Budynku Wielofunkcyjnym, a Gmina odpowiada pozytywnie niemalże na wszystkie oczekiwania KGW.

Z myślą o mieszkańcach oraz dzieciach bardzo często uczestniczą w wydarzeniach plenerowych. Pikniki, wspólne spotkania oraz zabawy na świeżym powietrzu stały się stałym elementem w grafiku Koła. Starają się wtedy, by mieszkańcy mogli wspólnie biesiadować, a dzieci by mogły korzystać z atrakcji, które zazwyczaj przygotowane są przez członkinie Koła. I tutaj właśnie można poznać oraz docenić kulinarny kunszt „Natalinek”.

Koło Gospodyń Wiejskich „Natalinki” z Masłońskiego obchodziły dziesięciolecie działalności 1
fot. UG Poraj

Spędzony wspólnie czas przekładają na wzajemne doskonalenie się, wzbogacanie oraz rozwijanie pasji by jeszcze lepiej móc przekazywać efekty swojej pracy mieszkańcom. Uczestniczą aktywnie w życiu gminy Poraj, powiatu oraz województwa. Wpisały się na stałe w ich kalendarz wyjazdy na wydarzenia kulturalne, wyjazdy integracyjne a także wycieczki. Wspierają akcje promujące zdrowie, kulturę fizyczną oraz inicjatywy charytatywne.

Właśnie za tę aktywną działalność w miniony piątek panie otrzymały specjalne podziękowania od licznie przybyłych gościach. Również o „Natalinkach” pamiętali między innymi: wójt Katarzyna Kaźmierczak, radni powiatowi Anna Socha – Korendo i Mariusz Karkocha, radny gminny Łukasz Boroń, dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk – Wilk, główna księgowa UG Monika Sosnowicz, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Masłońskie Agata Neclaw, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim Agnieszka Szymczyk.

W skład „Natalinek” wchodzą: Irena Jędruszek– przewodnicząca, Elżbieta Majtyka – skarbnik, Grażyna Sosnowicz, Olga Niemczyk, Halina Wojtyla, Krystyna Madejska, Sabina Rutkowska, Terasa Grabińska, Teresa Czerniak, Maria Kowalska, Bożena Malczewska, Halina Witecka, Zenona Michniewska, Teresa Pacan, Dorota Skorek, Mirosława Białdyga, Janina Zasada, Wacława Pyrchla i Barbara Sularz – była przewodnicząca.

„Lokalna społeczność Gminy Poraj oczekuje i potrzebuje Waszej pracy, Waszych umiejętności, Waszego doświadczenia i Waszego wsparcia w zachowywaniu naszej ojczystej kultury i obyczajów. Jesteście Panie liderkami naszej lokalnej wspólnoty, jednym z filarów, na których się opiera. Filarem wsparcia dla poszanowania tradycji. Łącząc swoje talenty, umiejętności i doświadczenia, korzystając ze swojej niewyczerpanej energii – umacniacie Panie społeczną solidarność, samoorganizację i samorządność. Troszczycie się o to wszystko, co buduje poczucie przynależności i tożsamości naszej Małej Ojczyzny – Gminy Poraj i Sołectwa Masłońskie. Aktywność wykazywana przez Panie przyczynia się do upowszechniania kultury i tradycji polskiej wsi. Za całokształt działalności składam z serca płynące podziękowania, życząc by nie zabrakło Wam zdrowia, a praca społeczna na rzecz drugich zawsze dostarczała zadowolenia i satysfakcji niezbędnej w pracy społecznej” – tak powiedziała podczas uroczystości Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj.

W ręce „Natalinek” trafiły liczne prezenty jubileuszowe. Panie wykazały się pomysłem, by wręczane prezenty pokrywały się z zapotrzebowaniem działalności Koła, a były to między innymi komputer oraz drukarka i środki finansowe na realizację potrzeb. Z wdzięczności za pamięć panie zadbały o podniebienia wszystkich przybył gości, serwując potrawy, które zrobiły same w tym duży tort. Wspólne spotkanie uświetniła zabawa taneczna w wykonaniu doskonale znanego „Romana Listonosza”, który swoją muzyką porwał wszystkich do tańca.

K KIK