fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeKolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Częstochowie uchwalony

Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Częstochowie uchwalony

Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Częstochowie uchwalony. Tym razem dotyczy on terenów znajdujących się w dzielnicach: Gnaszyn-Kawodrza i Dźbów.

Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Częstochowie uchwalony 1

Radni uchwalili uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta.

Obszar dla którego uchwalono plan miejscowy ma powierzchnię około 42,3ha, zlokalizowany jest bezpośrednio przy zachodniej granicy Częstochowy. Sąsiaduje z terenami gminy Blachownia, linią kolejową nr 61 relacji Kielce-Fosowskie oraz węzłem autostradowej obwodnicy miasta „Częstochowa-Blachownia”.

– Opracowanie planu miało na celu aktywację inwestycyjną terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowego „Częstochowa-Blachownia”, co jest zgodne z polityką miasta zawartą w dokumencie kierunkowym, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, zgodnie z którym tereny te wskazane są dla realizacji zabudowy usługowej z produkcją, z dopuszczeniem realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych – informuje Urząd Miasta Częstochowy.


Plan przewiduje realizację w rejonie węzła autostradowego zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego. W stanie faktycznym w większości jest to obszar niezabudowany i nieuzbrojony, z dominującym udziałem łąk i nieużytków, a jedynie jego północny fragment zagospodarowany jest istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności. Plan zakłada zagospodarowanie całego obszaru dla funkcji usług i produkcji.
(Źródło: UM Częstochowa)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -