fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaBezpieczeństwoKłobuck. Święto Policji w Kłobucku

Kłobuck. Święto Policji w Kłobucku

W czwartek, w sali widowiskowej MOK w Kłobucku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, na której wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Stróże prawa odbierali awanse z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku insp. Tomasza Górki. Najlepsze życzenia dla policjantów przekazali m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz zaprzyjaźnionych służb.

Obchody kłobuckiego Święta Policji odbyły się w czwartek 11 lipca, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobuck. Zbiórka miała niezwykle uroczysty charakter, ponieważ w bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. To właśnie między innymi z tego powodu, tegoroczne obchody naszego święta, swoją obecnością zaszczyciło tak wielu znakomitych gości.

Na widowni zasiedli parlamentarzyści z naszego regionu: Poseł na Sejm RP Pani Lidia Burzyńska, Poseł na Sejm RP Pani Halina Rozpondek, Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Trepka oraz Pani Dominika Szajnoga, która reprezentowała Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego. Na uroczystości obecny był również Wicewojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas samorządowcy: Starosta Kłobucki, Burmistrzowie Kłobucka i Krzepic, Wójtowie oraz Przewodniczący Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu naszego powiatu. Na sali obecny był również Komendant Miejski Policji z Częstochowy mł.insp. Dariusz Atłasik wraz z pełniącą obowiązki Zastępcy Komendanta KMP w Częstochowie nadkom. Grażyną Dudek. Nie zabrakło także przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, z którymi współpracuje kłobucka policja oraz emerytowanych Komendantów Powiatowych Policji w Kłobucku i bliskich policjantów, którzy otrzymali awans.

Kłobuck. Święto Policji w Kłobucku 1

W roli głównej wystąpili jednak policjantki i policjanci, którzy z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku insp. Tomasza Górki otrzymali nominacje na wyższe stopnie policyjne.

Pierwszy w życiu awans na stopień starszego posterunkowego otrzymało 6 policjantów, w korpusie podoficerów awansowało 9 policjantów, w korpusie aspirantów awansowało 9 mundurowych, w tym w drodze wyróżnienia jeden na stopień młodszego aspiranta, natomiast w korpusie oficerów młodszych awans otrzymało 2 policjantów. W sumie pagony uroczyście zmieniło 27 funkcjonariuszy kłobuckiej policji.

Tegoroczna akademia policyjna odbyła się w formie uroczystej zbiórki. Rozpoczął ją Mazurek Dąbrowskiego. Minutą ciszy uczczono również pamięć policjantów poległych na służbie oraz tragicznie zmarłego Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztofa Skowrona. Odegrany został sygnał „Śpij kolego”.

Kłobuck. Święto Policji w Kłobucku 2

Następnie wszystkich gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku insp. Tomasz Górka.

Szef kłobuckich mundurowych podziękował wszystkim za codzienną służbę, oddanie i ofiarność. Podkreślił, że policjanci każdego dnia rzetelnie i z dużym poświęceniem oddają się służbie, strzegąc porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłobuckiego. Życzenia wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia insp. Tomasz Górka skierował również do obecnych na sali emerytowanych komendantów tutejszej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku zwrócił się także z podziękowaniami do parlamentarzystów, władz powiatowych, miejskich i gminnych oraz do przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, z którymi współpracują kłobuccy policjanci. W dalszej części uroczystej zbiórki wręczono awanse.

Kłobuck. Święto Policji w Kłobucku 3

Później były kolejne podziękowania, gratulacje i życzenia. Wśród ciepłych słów kierowanych do stróżów prawa, najczęściej powtarzającymi się życzeniami były te, mówiące o spokojnej służbie.
Za sumienną służbę podziękowali policjantom obecni na uroczystości goście oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

Ponadto, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku wpłynęło wiele adresów okolicznościowych z najlepszymi życzeniami dla kłobuckich policjantek i policjantów oraz ich rodzin.

Szanownym gościom dziękujemy za udział w tegorocznych obchodach kłobuckiego Święta Policji, które w bieżącym roku przypadło w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

(red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -