fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaBiznesKłobuck. Rośnie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

Kłobuck. Rośnie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

W Kłobucku przy ul. Harcerskiej trwają prace budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku w którym mieścić się będzie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej służyć będzie integracji zawodowej i społecznej. Działalność będzie miała charakter edukacyjny umożliwiający zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwiających codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Kłobuck. Rośnie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej 1
Centrum Integracji i Aktywności Społecznej


Wykonywane roboty obejmują rozbiórkę ścian, rozbiórkę stropu żelbetowego, roboty konstrukcyjne, wykonanie ścian, wykonanie systemowej ściany osłonowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji w budynku, montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przekrycia i orynnowaniem, roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu, uporządkowanie terenu zewnętrznego, wyposażenie obiektu.
W wyniku realizacji powstanie budynek o powierzchni zabudowy 174 m2, powierzchni użytkowej wynoszącej 267 m2 oraz kubaturze 1359 m3.

Prace budowlane realizuje Firma Remontowo – Budowlana Batorex z Krzepic. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na dzień 16 września br.

Wartość robót objętych umowa wynosi 1.721.107,33 zł. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -