Przy Mireckiego powstanie nowa kładka dla pieszych. Obecna jest wyłączona z ruchu

0
1254
zakaz przejścia

Ze względu na osłabiony stan techniczny kładki dla pieszych nad al. Wojska Polskiego przy ul. Mireckiego w Częstochowie, została ona w trybie natychmiastowym wyłączona z ruchu. Nowa powstanie w ramach trwającej przebudowy DK-91.

Przeprowadzona przez MZD ekspertyza wykazała niedostateczny stan techniczny kładki dla pieszych nad al. Wojska Polskiego przy ul. Mireckiego w Częstochowie, dlatego została ona w trybie natychmiastowym wyłączona z ruchu. Dalsze użytkowanie kładki stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa pieszych.

Do tego stanu technicznego przyczynił się nie tylko czas i jej eksploatacja, ale również naruszenie konstrukcji w wyniku kolizji spowodowanej przez jadący samochód ciężarowy. Po wypadku kładka została naprawiona do stanu umożliwiającego tymczasowe i przede wszystkim bezpieczne użytkowanie.

W obecnej chwili przeprowadzona ekspertyza wykazała, że kładka dla pieszych stwarza zagrożenie dla jej użytkowników i wymaga znacznie poważniejszych i bardziej kosztownych napraw. Ze względu na trwające prace przebudowy DK-91 remont tego obiektu byłby niegospodarnym posunięciem z uwagi na późniejszą rozbiórkę kładki zaplanowaną i wliczoną w koszta realizacji przebudowy al. Wojska Polskiego.

Dlatego decyzją MZD, do momentu podjęcia prac budowlanych przy rozbiórce i budowie nowych kładek na al. Wojska Polskiego, kładka przy Mireckiego zostaje całkowicie wyłączona z ruchu. Dodatkowo wykonawca został zobowiązany do jak najszybszego przeprowadzenia potrzebnych prac budowlanych na drodze w celu przywrócenia przeprawy pieszych przez al. Wojska Polskiego na wysokości ul. Mireckiego.

Stąd też prośba o nielekceważenie zakazu korzystania z kładki do czasu jej demontażu z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia.