fbpx
Strona głównaPolecaneKiedy rozpoczną się matury? Kiedy egzaminy ośmioklasisty?

Kiedy rozpoczną się matury? Kiedy egzaminy ośmioklasisty? [HARMONOGRAM]

4 maja rozpoczną się tegoroczne matury, a 25 egzaminy ósmoklasisty. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy będą się odbywać od 7 czerwca do 8 lipca.

Urząd Miasta Częstochowy przypomina o zbliżających się egzaminach zewnętrznych. Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone 19 kwietnia na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną matury rozpoczną się 4 maja. Egzaminy potrwają do 20 maja. Z kolei te dla ośmioklasistów zaplanowano w terminie od 25 do 27 maja. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy przewidziano zaś od 7 czerwca do 8 lipca.

Ministerstwo przygotowało też wytyczne dotyczące 2022 i 2023 r. W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują obecnie. W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, m.in. że zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (zaplanowano go dopiero na rok 2024). W arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej też zadań niż było w 2019 r., natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,

Z kolei w przypadku egzaminu maturalnego w 2022 r. oznacza to, m.in. że obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, a do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą. Co jeszcze? Choćby to, że przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.), a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,

Jeśli chodzi o egzaminy zewnętrzne w 2023 r., to do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany. W przypadku egzaminu ósmoklasisty będzie to rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.), a w przypadku egzaminu maturalnego – rezygnacja z obowiązku zdania (tj. zdobycia co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.).

Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

Więcej na: www.czestochowa.pl.

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -