Karta rowerowa zdobyta przez dzieci klas piątych i szóstych w Poraju

0
569
fot. UG w Poraju

W Szkole Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi odbył się egzamin na kartę rowerową.

Karta rowerowa uprawnia do kierowania rowerem po drodze. Jest to dokument, który potwierdza znajomość przepisów oraz umiejętność ich przestrzegania.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie czuwali nad przebiegiem egzaminu. Byli to asystent Wydziału Ruchu Drogowego, młodszy aspirant Tomasz Stępień a także aspirant sztabowy Mariusz Gocyła.

Dzieci, by uzyskać swój pierwszy dokument uprawniający do kierowania rowerem, musiały pokonać na rowerze wyznaczony tor przeszkód na szkolnym placu manewrowym w hali sportowej.

Przed przystapieniem do części praktycznej uczniowie zdali test z przepisów ruchu drogowego.

Policja przypomina rodzicom a także dzieciom, że karta rowerowa dziś jest jedynym dokumentem, który uprawnia do jazdy na jednośladzie przed ukończeniem osiemnastego roku życia. By przystąpić do egzaminu dziecko musi mieć ukończone minimum 10 lat. Młodzież do lat 17, aby przepisowo jeździć rowerem po drogach publicznych musi posiadać kartę rowerową, no chyba, że posiada już dokument prawa jazdy dowolnej kategorii.

Dyrektor szkoły Beata Cichoń, wicedyrektor Diana Sawicka, wychowawcy klas Va, Vb i VI: Monika Organa, Michał Drzewiecki, Ilona Hajkowska, przewodnicząca komisji ds karty rowerowej Izabela Korpol, członkowie komisji – nauczyciele techniki Violetta Wieliczko, Danuta Mędrek, członkowie komisji- nauczyciele wychowania fizycznego: Paweł Churas oraz Ewa Policińska a także nauczyciele wychowania fizycznego: Rafał Picz, Malgorzata Rodek razem z całym gronem pedagogicznym serdecznie gratulują wszystkim uczniom, którzy zdobyli pozytywny wynik egzaminu.

K KIK